– Fastlegeordningen nærmer seg et kritisk punkt, og begynner å slå sprekker

Allmennlegeforeningen frykter svært negative ringvirkninger om man ikke får rekruttert flere fastleger.

Tom Ole Øren

Leder i Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, frykter fastlegekrisen kan gå utover både sykehusene og spesialhelsetjenesten. – Fastlegeordningen nærmer seg et kritisk punkt, og begynner å slå sprekker, mener han.

Foto: KRISTINE MASDAL AADNE / NRK

– Hvis fastlegeordningen knaker, slår sprekker og går i oppløsning, ja så vil det få svært store konsekvenser for sykehusene og spesialisthelsetjenesten. Det er viktig at politikerne ser denne sammenhengen, og det tror jeg de begynner å gjøre

Det sier leder for Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren. Han mener det er svært viktig å se fastlegeordningen i sammenheng med spesialisthelsetjenesten.

For selv om han ser mye positivt i samhandlingsreformen fra 2012, som skulle bedre helse- og omsorgstjenester på en mer bærekraftig måte, er det et problem.

Øren mener fastlegekontorene ikke har fått tilført nok leger når oppdragsmengden har økt. Det kan få store konsekvenser, som for trebarnsmoren Tina Ollila Uglebakken som måtte si opp fastlegejobben fordi hun jobbet 16 timer daglig.

Tina Ollila Uglebakken

Fastlege Tina Ollila Uglebakken holder Leander i armene, mens storesøster Amalie trasker rundt i vinterklærne. Etter mammapermisjonen er over, jobber ikke mamma Uglebakken som fastlege lenger.

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Ingen lønnskamp

– Vi har for lange lister, som fører til at fastlegene jobber altfor lenge. Vi har en alvorlig rekrutteringssituasjon, spesielt i Finnmark. Nå må vi få ned listelengden, men da trenger vi også flere leger inn, mener lederen.

Han legger til at utspillet ikke har noe med lønnskamp for fastlegene å gjøre.

– Dette handler først og fremst om å få økonomiske ressurser slik at vi kan drive med kvalitet på et moderne legekontor, understreker Tom Ole Øren.

Har bestilt kartlegging

Legene har fått flere pasienter med sammensatte sykdommer og lidelser etter 2012, som følge av at disse pasientene tidligere ble fulgt opp av spesialhelsetjenesten.

Vi har stor forståelse for den situasjonen flere leger beskriver om at arbeidsbyrden er blitt for stor, sier Maria Jahrmann Bjerke.

Hun er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, og sier regjeringen har foreslått flere tiltak som både på kort og lang sikt kan møte de utfordringene i primærhelsetjenesten som fastlegene skisserer:

  • Kartlegge hvilke oppgaver fastleger bruker tid på
  • Tydeliggjøre hva myndighetene mener fastlegene skal prioritere
  • Lyse ut tilskuddsordning der kommunene kan søke om midler til å rekruttere fastleger
  • Evaluere ordningen med hensikt i å forbedre den
Maria Jahrmann Bjerke

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (Høyre) forstår frustrasjonen til fastlegene, men sier regjeringen har flere tiltak og evalueringsordninger på gang for å løst utfordringene.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Vil ikke ha ressurskamp

Tom Ole Øren vil ikke ha en ressurskamp med sykehusene, men ønsker et nasjonalt råd hvor man kan diskutere oppgaveoverføringer.

– Vi må ha rammevilkår og ressurser som gjør at vi kan ta over alle de oppgavene som spesielt sykehusene ønsker at vi skal ta over, men hvor vi tydelig ikke er en part i den diskusjonen. Det blir nesten bare direkte overført. Det må vi gjøre noe med, er beskjeden fra lederen i Allmennlegeforeningen.