– Får ikke vite at de er nektet asyl

Rettssikkerheten til syriske asylsøkere er alvorlig svekket, mener NOAS. Organisasjonen sier de ikke får realitetsbehandlet sine søknader, og at vedtak om avslag blir holdt tilbake.

Syriske asylsøkere utenfor Oscarsgate mottak i Vadsø

Syriske asylsøkere utenfor Oscarsgate mottak i Vadsø. Organisasjonen NOAS frykter nå for rettssikkerheten deres.

Foto: Liss Jacobsen / NRK

– Noen kontaktet UDI for å høre hvordan det gikk med søknaden deres. Derfra fikk de beskjed om å kontakte PU, som igjen sier de må vente på beskjed. Men vi vet jo at «vi kontakter dere» betyr at de har fått avslag, sier Wabel Al- Ahmed.

Han er en syrisk lege som fungerer som tolk og talsmann for en gruppe på omtrent 15 til 20 personer på Oscargate mottak i Vadsø.

De har hatt et visum i Russland og derfor får de ikke realitetsbehandlet sin søknad her i Norge.

– Jeg er frustrert og deprimert. Jeg kom til Norge 1. oktober 2015 for å søke om beskyttelse. Jeg rømte fra krig til psykologisk krig, sier Zaher Mordini.

Han er en syrisk asylsøker som for fire år siden hadde et turistvisum til Russland.

Wabel Al-Ahmed

Wabel Al-Ahmed sier hans største frykt er å bli sendt tilbake til Russland.

Foto: Liss Jacobsen / NRK

Storskoginstruksen

Mens NRK snakker med Zaher Mordini utenfor Oscargate mottak i Vadsø, kommer en syrisk mann viftende med et papir. Mannen kan verken norsk eller engelsk og trenger hjelp til å forstå hva brevet fra politiet betyr.

Papiret mannen holder i hånden er et avslag på asylbeviset. Han har ikke lenger status som asylsøker, men han har ikke fått informasjon om at han har fått avslag på søknad om asyl i Norge.

Han har også papirer på at han har fått avslag to ganger i Russland, men ifølge Storskoginstruksen skal han sendes tilbake dit.

– Grunnen er at Russland regnes som et trygt land, sier Mordini.
Mannen med papiret er ikke alene. Han er en av mange som ikke har fått beskjed om avslaget før flere uker har passert.

Zaher Mordini

Zaher Mordini kom til Norge for et år siden. Ettersom han kom over Storskog får han ikke realitetsbehandlet sin asylsøknad.

Foto: Liss Jacobsen / NRK

– Svært problematisk

Storskoginstruksen sier det ikke lenger er UDI som skal underrette søkerne, men Politiets utlendingsenhet (PU). De får heller ikke lenger tildelt advokat.

PU bekrefter at det er personer som har fått avslag og som på nåværende tidspunkt ikke har blitt underrettet.

– Slik underretning vil nå bli gitt til dem som ikke allerede er informert om vedtaket, og de vil da få mulighet til å klage på vedtaket til UDI, svarer de til NRK. Videre står det at personene som ankom over Storskog i fjor med ønske om å søke om asyl, vil også kunne få advokatbistand i forbindelse med klagen, som dekkes av det offentlige etter fastsatte satser.

Ifølge Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) informerer PU i liten grad søkerne når det kommer til vedtak.

– Dette er svært problematisk. Vi får mange henvendelser fra personer som ikke blir informert av politiet på flere måneder. Det utgjør en stor rettsikkerthetsrisiko, sier seniorrådgiver i NOAS, Jon Ole Martinsen.

– Der er det en reel risiko for at de blir utsatt for umenneskelig behandling eller blir drept dersom de blir sendt til Syria. Dette må norske myndigheter ta tak i nå, sier Martinsen.

Jon Ole Martinsen

Jon Ole Martinsen i NOAS, sier de reagerer på uverdig behandling av Syriske Storskog-asylanter.

Foto: Andrea Kluge / NRK