Store forandringer for barn utsatt for overgrep

1. oktober trår det nye regler for avhør av barn i kraft. Både Barnehuset og politiet har ventet lenge på forandringene.

Luther

Ståle Luther ved Barnehuset i Tromsø er godt fornøyd med de nye reglene for avhør av barn.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Dette vil gjøre avhør av barn mye enklere. Det skal passe for færre aktører. Det viktigste er likevel at rettssikkerheten for både barna og de mistenkte øker, sier Ståle Luther, leder for Barnehuset i Tromsø.

1. oktober trer nye regler for avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner i kraft.

Tidligere skulle avhør av barn ledes av en dommer, med forsvarer til stede fra første avhør. Det blir det slutt på nå. I tillegg er det ikke lenger automatikk i at mistenkte i saken blir varslet eller siktet når et barn blir tatt inn til avhør.

Håper å unngå manipulasjon

– Vi har sett at de mistenkte i en del saker blir varslet om saken på forhånd, og klarer å manipulere barna til ikke å avgi forklaring, eller til å forandrer forklaring før politiet rekker å avhøre dem. Det vil vi forhåpentligvis få slutt på nå, noe som styrker barnas rettigheter i overgrepssaker, sier Luther.

Dersom det blir bestemt at det skal tas ut siktelse i en sak, vil den siktede og forsvareren få tilgang til avhøret av barnet. De får muligheten til å begjære et nytt avhør, for å få svar på eventuelle spørsmål de mener ikke ble besvart.

– Det kan medføre en del ekstraarbeid for oss. Vi er blant annet spente på hvor mange slike supplerende avhør vi vil få. For å unngå at det blir for mange, stiller det krav til at de som gjennomfører avhørene gjør en god jobb, og etterforsker objektivt. Det er jeg imidlertid trygg på at de vil, sier Luther.

Forventer økning av avhør

Einar Sparboe Lysnes

Einar Sparboe Lysnes.

Foto: Petter Strøm / NRK

Avhørene skal fremdeles gjennomføres av personell fra politiet med spesialkompetanse på avhør av barn. Med de nye reglene blir det også obligatorisk at avhørene skal gjennomføres på et barnehus.

– Slik vi ser det vil dette medføre mer arbeid for oss. Blant annet vil nok terskelen for å gjennomføre avhør bli lavere, når de mistenkte ikke automatisk blir siktet, sier fungerende politimester i Troms politidistrikt, Einar Sparboe Lysnes, til NRK.

De nye reglene stiller også nye krav til at avhørene skal gjennomføres innen kortere tid, noe som fører til at avhørene fort kan kollidere, samtidig som vi har et begrenset antall kvalifiserte personer.

Barnevernet får ny rolle

Et annet nytt element er at Barnevernet får tilgang til avhøret, slik at de kan bruke det i sin vurdering av saken.

– Vi har vært så heldig at vi har et barnehus her i byen, så vi har enten vært til stede eller fått utskrift av avhørene av barn. Det gjør at vi kan gjøre en så god vurdering av saken som mulig. For oss blir det ikke så stor forandring, men for barnevernet andre steder vil dette bli viktig, sier Elizabeth Kræmer, enhetsleder for barneverntjenesten i Tromsø.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt 20:30