– Det foregår et spill om høgskolene i nord

Rektor ved Høgskolen i Harstad mener to Universiteter i nord er best.

Høgskolen i Harstad

Universitetet i Nordland har allerede vært i kontakt med Høgskolen i Harstad for å se på hvordan skolen kan utvikle seg videre faglig.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Det pågår en et spill om høgskolenes tilknytning til universitetene i landsdelen.

Det sier rektor ved høgskole i Harstad, Bodil Olsvik.

Hun mener debatten om framtidig utdanningsstruktur er tilnærmet nytteløs så lenge man ikke kjenner til hva innholdet i en ny struktur blir.

Olsvik mener Nord-Norge er tjent med to universiteter i fremtiden, heller en ett stort universitet. Det mener hun er fordi utdanningsinstitusjonen skal betjene en landsdel som er geografisk spredt.

– Så får vi heller diskutere oss frem til hvordan de skal se ut i fremtiden, sier Olsvik.

Enda er det mange forskjellige alternativer for de høyeste utdanningsinstitusjonene i nord. Et felles univeristet er en mulighet.

Rektorer

Tidligere Tromsø-rektor Jarle Aarbakke (t.v.) og Finnmark-rektor Sveinung Eikeland kom i mål med fusjonsprosessen for nøyaktig et år siden. Fra 1. august 2013 var Høgskolen i Finnmark historie. Nå kan Høgskolene i Harstad og Narvik gå samme vei.

Foto: Inger Elin Utsi

Dersom det fortsatt blir to slik det er i dag, er spørsmålet hva som vil skje med høgskolene. En mulighet er at Høgskolen i Narvik går til Tromsø, mens Høgskolen i Harstad går til Bodø.

Universitetet i Nordland har allerede vært i kontakt med Høgskolen i Harstad for å se på hvordan skolen kan utvikle seg videre faglig. Universitetet i Tromsø har sagt at de ønsker alt under ett tak, forteller rektoren i Harstad.

Det siste er foreløpig en løsning Høgskolen i Harstad ikke vet så mye om forteller rektoren.

– Dette er et spill. Det handler om posisjonering og fra hvilket av alternativene man kan hente mest ut av, sier Olsvik.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Vilde Kristine Malmo på Nordnytt

Se kveldens Nordnytt med Vilde Kristine Malmo

Se kveldens Nordnytt med Vilde Kristine Malmo