– Et likerklikk kan være nok til å bryte besøksforbudet

Terskelen for å bryte besøksforbud er lavere i sosiale medier. Meld fra selv om det bare gjelder et likerklikk, mener advokat og politijurist.

PC-skjerm

En kvinne fra Troms fikk nylig en bot på 6000 kroner for å ha kommentert under et Instagram-bilde. Årsaken var at hun hadde besøksforbud mot personen som la ut bildet.

Foto: Pressmaster / Colourbox

– Anmelder man ikke dette, kan det fort eskalere og bli ubehagelig. Når man har å gjøre med personer som er ilagt besøksforbud, kan selv et likerklikk føles veldig belastende, sier bistandsadvokat Siv Hallgren i advokatfirmaet Elden.

Thorstein Skogvang, politijurist i Troms politidistrikt, er enig.

Siv Hallgren

Bistandsadvokat Siv Hallgren tror at antallet personer som trakasserer på nett, til tross for at de er ilagt besøksforbud, vil øke. Politiet overvåker ikke hva de som er ilagt besøksforbud gjør på nett, og er derfor avhengige av at folk melder fra.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Ta umiddelbart kontakt, deretter kan vi vurdere om det er korrekt å reise straffesak på det, sier han.

En 52 år gammel kvinne fra Troms fikk nylig en bot på 6000 kroner for å ha brutt besøksforbudet mot en annen person. Det eneste kvinnen gjorde var å kommenterte under et bilde på Instagram vedkommende hadde lagt ut.

– En god del anmelder det ikke når de får trakasserende meldinger på sosiale medier fra personer som har besøksforbud mot dem. Det er synd, for da fortsetter trolig trakasseringen, sier Hallgren.

Siv Hallgren, bistandsadvokat

Ifølge Hallgren nedlegger politiet iblant besøksforbud selv om personen det er rettet mot ikke ønsker det, for å beskytte vedkommende.

– Da er det lett å ikke melde fra fordi man håper at det bare går over.

All kontakt ulovlig

Hallgren forklarer at besøksforbud eller kontaktforbud i praksis betyr at man ikke skal ha noen som helst form for kontakt med den man har forbud mot.

– Å klikke seg inn på en Facebook-profil og laste ned bilder av personen man skal holde seg unna kan også være brudd, fordi dette er å ta seg inn i personens private sfære.

Thorstein Skogvang, politijurist i Troms politidistrikt

Både Skogvang og Hallgren mener at terskelen for å ta kontakt er lavere på sosiale medier enn i det virkelige liv.

– En god del opplever internett som noe annet enn virkeligheten, de sier og gjør ting på nett som de aldri ville gjort ansikt til ansikt. Vi ser for eksempel trusler og mobbing i en helt annen form på nett, sier Skogvang.

Han mener at brudd på besøksforbudet via sosiale medier bare vil bli et større problem i framtida.

– Jo mer nett og sosiale medier blir en del av den private sfære som vi bruker aktivt vil antall brudd der øke.

Stabilt i Troms

Skogvang har ikke hatt mulighet til å sjekke tallene grundig, men har inntrykk av at antall brudd på besøksforbudet har vært relativt jevnt i Troms de siste ti siste årene.

– Jeg vil tro antall brudd henger noenlunde sammen med antall inngåtte besøksforbud. Antall brudd begått på sosiale medier utgjør helt sikkert en større andel i dag enn for noen år siden, sier han.

Kay Rønning-Nyvold, jourhavende jurist i Harstad, har heller ikke inntrykk av at det har vært en økning i antall besøksforbud i Midtre Hålogaland de siste årene.

Fra 2009 til 2014 økte imidlertid antall anmeldelser for brudd på oppholds- og besøksforbud med 39,1 prosent i Norge generelt. Politimesteren på Sørlandet uttalte den gang til NRK at han trodde det hadde sammenheng med økt bruk av sosiale medier.