– Et kunnskapsløst forslag

Naturvernforbundet er sterkt kritisk til Fiskeridepartementets forslag om å legge til rette for en økning i oppdrettsnæringen.

Oppdrettsanlegg

Regjeringen vil øke produksjonen av oppdrettslaks. Naturvernforbundet frykter det vil føre til enda mer lakselus.

Foto: marine Harvest

– Dette er et kunnskapsløst forslag. Oppdrettsnæringen produserer så mye lus at det er et kjempeproblem for både ørret og laks. Dersom de nå skal øke produksjonen av oppdrettslaks, vil også problemene med lus øke, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker vil legge til rette for økt produksjon av oppdrettsfisk. Mandag ble det klart at de vil øke kapasiteten hos de etablerte oppdretterne med rundt 60 000 tonn laks.

Samtidig varslet Aspaker strengere miljøkrav rundt lakselus, blant annet gjennom at de som sier ja til de nye konsesjonene ikke kan bruke mer enn to medikamentelle behandlinger per produksjonssyklus.

Det skal også brukes ti millioner kroner ekstra på tilsyn og kontroll av oppdrettsnæringen.

Aspaker tror dette vil føre til en nedgang i lakselus, som øker i omfang flere steder i landet.

Arnodd Håpnes er ikke enig.

– Det er ingen kontroll på lakselusa per i dag. Nå må næringen og ministeren sette seg ned for å ta grep for faktisk løse problemet, og ikke øke problemet slik denne satsingen vil bidra til.

Fiskeridepartementet vil øke produksjonen av oppdrettslaks. Miljøvernerne mener det er et lite gjennomtenkt forslag.