– Et kraftig signal til tjuvfiskere

Årets påskethriller fra virkeligheten er om båten som ble «jaktet» på i fire måneder, før den sank og mannskapet plukket opp av jaktlaget.

Et skip fra Sea Shepherd kolliderer med et japansk hvalfangststskip i Sørishavet

Bildet er fra en hendelse i 2010. Et skip fra Sea Shepherd kolliderer med et japansk hvalfangststskip i Sørishavet.

Foto: Institute of Cetacean Research / Ap

SAO TOME A FUTURE WITH OIL

Her, i farvannene utenfor den lille vestafrikanske øystaten São Tomé og Príncipe, endte «Thunder» etter å ha streifet rundt og fisket ulovlig, trolig i Antarktis.

Foto: ARMANDO FRANCA / AP

– Det viktig er å få satt fiskerikriminalitet på kartet og få det anerkjent som et problem slik at det blir tatt tak i, sier Thord Monsen i fiskeridirektoratet, som jobber med fiskerikriminalitet, til NRK Finnmark.

Sammen med New Zealand og Australia gikk Norge i 2013 ut med en etterlysning av fartøyet fiskebåten Thunder.

Fiskeriminister Elisabteh Aspaker sa da følgende:

– Fartøyet vi etterlyser gjennom INTERPOL ødelegger næringsgrunnlaget for lovlydige fiskere, og det truer fiskebestandene, sa hun, ifølge nettstedet til interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Fiskebåt.

Påskethriller

Thord Monsen, Fiskeridirektoratet

Thord Monsen understreker viktigheten av ikke-statlige organisasjoner i kampen mot kriminelle fiskere.

Foto: Privat / Privat

I mai i fjor ble Thunder satt i arrest, oppbragt av Malaysia. Men i vinter har det imidlertid vært ute på nye eventyr – i Antarktis.

Det hele kulminerte på påskens siste dag: I går sank nemlig Thunder utenfor ved den lille øystaten São Tomé og Príncipe utenfor den vestafrikanske kysten – i en thriller av en påskekrim.

Trolig var det besetningen som selv valgte å senke båten, etter ulovlig og uregistrert fiske i Antarktis.

Omlag 40 personer skal ha vært ombord i båten, som har vært i søkelyset lenge for fiskerikriminalitet.

Mannskapet gikk over i livbåter og ble senere plukket opp av mannskaper i miljøorganisasjonen Sea Shepherd, som skal ha forfulgt båten i nesten fire måneder, i forsøk på å stoppe tjuvfiske, skriver Dagens Næringsliv.

– Viktige organisasjoner

Sea Shepherd, en ikke-statlig miljø-organisasjon, tok altså opp jakten på Thunder. Tidligere var Greenpeace sterkt engasjert i Barentshavet.

Slike organisasjoner har en viktig betydning, påpeker Thord Monsen.

– I de aktuelle områdene utenfor Afrika og Antarktis hvor disse aktivitetene foregår, har de landene som er hjemmehørende der for dårlig kapasitet, og de er ikke så godt utviklet forvaltningsmessig, sier han.

Derfor er ofte disse landene avhengige av at ikke-statlige organisasjoner bistår med ressurser.

– Dette har vi sett mange eksempler på. Sivilsamfunnet har en viktig rolle i denne sammenhengen, sier han.

Han tror vi fortsatt vil se en del ulovlig fiske:

– Men vi beveger oss i riktig retning. Det dette er er et kraftig signal til kriminelle aktører at stadig flere land gjør det til en felles oppgave å bekjempe og avdekke slik aktiviteter, sier han.

Nyheter fra Troms og Finnmark