Hopp til innhold

– Er ikke blodet mitt bra nok?

Stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen (Frp) får oppmerksomhet fra flere hold etter å ha meldt seg inn i samemanntallet uten å føle seg som same.

Jan Henrik Fredriksen

Jan-Henrik Fredriksen (Frp) ombestemte seg og føler seg ikke lenger som en same.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Et av kriteriene for innmelding i samemanntallet er å erklære at man oppfatter seg selv som same, men dette har Fredriksen nå gått tilbake på.

– Jeg oppfatter meg selv som Finnmarking, og jeg har faktisk rettigheter til å stå i samemanntallet siden min oldemor snakket samisk. Jeg er også av den oppfatning av at når Fremskrittspartiet velger å stille til valg til Sametinget, så bør jo de medlemmene som har tilgang til å stemme i sametingsvalget faktisk kunne stå i samemanntallet, sier Fredriksen.

Vanskelig å kontrollere hvem som er same

Sametingspresident Egil Olli påpeker at det er vanskelig å kontrollere om folk oppfatter seg som same. Nå reagerer han på at Jan-Henrik Fredriksen har trukket tilbake erklæringen.

– Han har jo erklært seg som same da han meldte seg inn i samemanntallet. Jeg synes det er rart at han etterpå går til media og sier han har valgt å ikke kalle seg for en same. Han har en oldemor som snakket samisk. Da er det jo veldig greit da, da er han same, sier Olli.

– Illojal mot sameloven

– Jan Henrik Fredriksen er illojal mot sameloven når han melder seg inn i samemanntallet uten at han oppfatter seg selv som same. Det sier førsteamanuensis på Juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø, Ande Somby.

Et av kriteriene for innmelding er å erklære at man oppfatter seg selv som same, og dette har Fredriksen altså gått tilbake på. Ande Somby etterlyser nå en bedre lovforståelse.

– Jeg tror det er rettsteknisk vanskelig å regulere seg ut av dette problemet her. Man må kunne forvente en viss lojalitet fra rettsborgerens side.

– Er ikke blodet mitt bra nok?

Fredriksen står på sitt, og ser på hele saken som uproblematisk.

– Folk må få mene hva de vil. Det er jo faktisk slik at det er Sametinget selv som er det avgjørende organ i forhold til hvem som mener de er berettiget i å kunne være i manntallet. Jeg har levd et godt liv før jeg kom i manntallet. Skulle ikke mitt blod være godt bra nok til at jeg kan sitte der så kan jeg leve et godt liv uten å sitte der også, sier Fredriksen.

.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.