– Er det farlig å bo her? Det er forbanna tull

Ordføreren i Sør-Varanger beskylder generalløytnant Morten Haga Lunde for løgn. Han mener E-tjenesten undergraver norske interesser om økt samarbeid i nord.

Viksjøfjell forsvaret

Forsvaret har en innsamlingsenhet på Viksjøfjell i Sør-Varanger kommune.

Foto: Forsvaret

Denne uken sendte ordfører i Sør-Varanger Rune Rafaelsen ut et leserbrev med tittelen «Militær etterretning og etterrettelighet» (se faktaboks).

Her tar han oppgjør med det han mener er reaksjonære holdninger hos generalløytnant Morten Haga Lunde.

Under et møte i februar skal Haga Lunde, ifølge ordføreren, ha sagt at de ansatte var «under press» og at «de satt på sensoren».

Etter møtet kom nyheten om at den militære E-tjenesten i Kirkenes skulle flyttes fra russergrensa, og til nabokommunen Vadsø.

Rune Rafaelsen

Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen (Ap) sier ansatte han har snakket med mener utspillet fra Haga Lunde ikke har rot i virkeligheten.

Foto: Ida Karine Gullvik / NRK

– Jeg kan ikke argumentere mot noe sånt hvis det gjelder hensyn til ansattes sikkerhet, sier Rafaelsen til NRK.

I tiden etter hevder ordføreren at han ble kontaktet av en del av de ansatte i Etterretningstjenesten. De skal ha uttrykt forundring over generalens uttalelse. De mener de ikke har opplevd noen form for press.

– De kan selvfølgelig ikke stå fram med navn, men de reagerer på og synes jeg er veldig passiv som bare godtok flyttingen.

Forsvarets stasjon i Varanger

Forsvarets stasjon i Nord-Varanger er en lytte- og peilestasjon som har vært operativ siden 1947. Det er hit E-tjenesten vil flytte basen til.

Foto: Forsvaret

– Farlig å bo her?

Rafaelsen sier han selv begynte å lure på om det var trygt for han og de andre innbyggerne i kommunen, å bo nært grensa til Russland.

– Er det farlig? Jeg mener det er forbanna tull. Jeg har brukt hele mitt liv på å jobbe for mer samarbeid med Russland på det sivile området, og alltid sett på de militære som allierte, sier han.

– Jeg sover godt om natta, og det tror jeg alle i Sør-Varanger gjør. Jeg føler det er andre ting som ligger bak flyttingen.

Han mener Haga Lunde var uetterrettelig da han brukte en slik argumentasjon for å flytte.

– Men spurte du hvilket press han snakket om?

– Det vil jeg ikke kommentere. Jeg bruker aldri ordene «å sitte på sensoren». For meg er det viktig å gi beskjed om at dette ikke har rot i virkeligheten, sier Rafaelsen.

Morten Haga Lunde

Generalløytnant og sjef for Etteretningstjenesten, Morten Haga Lunde, sier han ikke vil kommentere møtet eller leserbrevet.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Vil holde seg i Varangerregionen

Ordføreren synes det er dumt å svekke den militære tilstedeværelsen langs grensa, og ber nå regjeringen beordre E-tjenesten om å bestå i Kirkenes.

I e-post svarer Forsvarsdepartementet at Etterretningstjenesten må tilpasse sin virksomhet til de oppdrag den blir gitt, de utfordringer de har og de utfordringer de ser kommer.

Videre skriver Forsvarsdepartmentet at en del av denne prosessen innebærer at Etterretningstjenestens virksomhet i Varangerområdet legges om og restruktureres. Restruktureringen medfører ikke oppsigelse av noen av Etterretningstjenestens ansatte, men noen vil få arbeidssted et annet sted i Varangerregionen.

E-tjenesten skriver at Morten Haga Lunde verken ønsker å kommentere den fortrolige samtalen han hadde med Rafaelsen eller leserinnlegget han har skrevet.

– Vi vil samtidig understreke at vi gjør det vi kan for å ha en tett og god dialog med lokalsamfunnet, og det opplever vi at vi har, skriver kommunikasjonssjef Kim Guldbrandsen.