– Endelig har myndighetene skjønt at de gjorde feil

Josephine Aigbovia (17) håper at familien kan komme tilbake til Norge. Hun og hennes tre yngre søsken ble sammen med sin mor returnert til Nigeria i september i fjor, etter nesten fem år i Troms.

Familien Aigbovia

Firebarnsfamilien Aigbovia håper de får asylsaken sin gjenopptatt.

Foto: Håvard Wang / Privat

– Jeg er veldig glad, og håper at vi er en av familiene som får saken vår behandlet på nytt, sier Josephine Aigbovia til NRK.

Familien er nå i Italia etter at støttegruppen på Borkenes i Kvæfjord hjalp familien med advokat og penger til å komme seg fra Nigeria og til Italia der familien oppholdt seg før de kom til Norge.

Litt skeptisk

Det er stor glede, men også skepsis hos støttegruppen i Kvæfjord etter den politiske enigheten om ny asylavtale. I går ble Venstre, KrF og regjeringspartiene enige om en ny avtale for lengeværende asylbarn.

Barn som ble uttransportert mellom 1. juli 2014 og 18. mars 2015, og som har oppholdt seg i Norge i mer enn fire år, skal få prøvd saken sin på nytt.

Les hele avtalen her

– Vi håper nå at avtalen gjør at familien fra Nigeria får saken behandlet på nytt. Det sier Magnus Lund i støttegruppa for familien Aigbovia.

Magnus Lund

Støttegruppen for familien Aigbovia har fått nytt håp om å få familien tilbake til Kvæfjord.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Han forteller at hele bygda har engasjert seg etter at firebarnsfamilien ble sendt tilbake til Nigeria i fjor høst. Familien hadde fått avslag på asylsøknaden sin, men ville ikke forlate landet frivillig.

– Familien var en ressurs, og de var veldig integrert i bygda etter fem år i Norge. Josephine drev både en dansegruppe i Baptistkirken, og var fotballdommer, sier Lund.

Nytt håp

Om lag 60 barn i Norge kan få saken sin behandlet på nytt etter asylbarnavtalen. Barnets fortid og tilknytning til Norge skal tillegges større vekt enn innvandringsregulerende hensyn. Frivillige organisasjoner som ivaretar lengeværende barns interesser skal få tilskudd for slikt arbeid.

– Støttegruppen i Kvæfjord vil nå jobbe aktivt for at familien fra Nigeria skal få sin sak behandlet på nytt. Det er fantastisk om de kan komme tilbake til Norge, sier en håpefull Magnus Lund.

Også Josephine er full av håp, men også litt bekymret.

– Jeg håper myndighetene mener alvor, og at vi ikke blir glemt om noen dager, sier Josephine Aigbovia som torsdag formiddag er på skolen hun går på i Italia.

Det eneste hun ønsker er at hun og familien kan komme tilbake til Kvæfjord.

Se TV-sak fra Kvæfjord:

Det er betinget optimisme i Kvæfjord etter at regjeringa og samarbeidspartiene har kommet til enighet om å gi de utsendte lengeværende asylbarna ny vurdering om oppholdstillatelse. 
I kommunen ble flere familier utvist fra landet.