Hopp til innhold

– En stor nyhet for oljeindustrien

I dag ble anslaget for olje- og gassressursene i Barentshavet sørøst og i havområdene ved Jan Mayen presentert.

Oljerigg

Sammenlignet med allerede kartlagte olje- og gassfelt så utgjør anslaget cirka 8 Goliat-felt eller halvannen ganger Snøhvit-felt.

Foto: Erik Thorberg / Scanpix

I dag kom altså tallene fra seismikkundersøkelsene som er gjort i Barentshavet sørøst og ved Jan Mayen.

Ressursberegningen som er gjort viser et estimat på cirka 300 millioner standard kubikkmeter. Estimatet viser at 250 millioner av dette er gass, mens 50 millioner er olje.

Les alle ressurstallene fra Oljedirektoratet her!

– Dette er en stor nyhet for oljeindustrien. Det vi kan gjøre nå er å oppdatere ressursene i Barentshavet med en tredjedel, vi ser at vi kan ha mer tro på gass enn olje og at vi ser store muligheter i regionen fremover, sier direktør i Oljedirektoratet Bente Nyland.

Oljedirektoratet understreker at dette kun er et anslag, og ingen garanti for at det faktisk er olje eller gass i områdene.

Kan utgjøre halvannen ganger Snøhvit-feltet

Bente Nyland

Direktør i Oljedirektoratet Bente Nyland er begeistret over de nye tallene.

Foto: Erik Lieungh

Sammenlignet med allerede kartlagte olje- og gassfelt så utgjør anslaget cirka 8 Goliat-felt eller halvannen ganger Snøhvit-felt.

Men funnene som nå er gjort er ikke funnet som et samlet felt, og kan utgjøre flere områder.

– Dette er ingen eksakt vitenskap, men går man inn i områdene så kan det være både mindre eller mer enn dette. Vi opererer med en oppside på 565 millioner sm3, sier Nyland.

– Hva betyr dette?

– Det viser at det er mulig å satse i Barentshavet og at vi har tro på å finne olje og gass i disse områdene.

Nyland forteller at til tross for at det ikke er samlet inn informasjon om området siden 70-tallet, så var det ikke en stor overraskelse.

– Vi har Sjtokman på en side og Skrugard og Havis på den andre siden. Så noen stor overraskelse over at det er noe i midten er det ikke. Men vi må bore for å vite helt sikkert, sier hun til NRK.

(Artikkelen fortsetter under kartet)

Olje og gassområder

Området som nå er kartlagt gjennom seismikk.

Foto: Oljedirektoratet

Mulig produksjon i 2025–2030

Kartleggingen av olje- og gassressursene i disse områdene ble startet for to år siden og avsluttet i fjor.

De uåpnede delene av Barentshavet sørøst omfatter områder på cirka 44.000 kvadratkilometer, og grenser mot russisk kontinentalsokkel.

– Hva skjer videre i denne prosessen nå?

– Inntil området er åpnet for petroleumsvirksomhet, så vil det ikke skje så mye i disse områdene, sier Nyland.

– Hvor fort kan dette være i drift?

– Sier Stortinget ja, så vil det nok gå noen år før det blir boret en brønn. Så vet vi at det i snitt tar 10 til 15 år før det blir produksjon. Så da snakker vi om 2025 til 2030, sier hun.

Omstridt område

Kart delelinja i Barentshavet

Oljedirektoratet har siden delelinjeavtalen med Russland ble inngått undersøkt området med seismikk.

Til tross for at oljeindustrien i dag jubler, så er flere kritiske til oljeutvinning i disse områdene.

Høringsrunden for Barentshavet Sørøst og Jan Mayen gikk ut 16. januar i år, og flere kom da med sine innvendinger.

I et av innspillene sier Norsk Polarinstitutt at de ikke anbefaler boring i området ennå.

– Norsk Polarinstitutt anbefaler spesielt at Barentshavet sørøst ikke tillates boring innenfor en avstand av minimum 50 km fra iskanten og at det må gjøres ytterligere utredninger for å vurdere om en større avstand er påkrevd ut fra en vurdering av risiko for påvirkning av aktivitet som skjer relativt nært, skriver direktør Jan-Gunnar Winther.

Samlet miljøbevegelse

Et samlet miljøbevegelse bestående av Greenpeace, Bellona, Naturvernforbundet, Fremtiden i våre hender, WWF Norge, SABIMA og Natur og Ungdom, skriver at de ikke ønsker åpning for petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst.

De mener det bør opprettes et varig petroleumsfritt område som innbefatter det utredede området, i tillegg til områder med viktige biologiske verdier ellers i Barentshavet, som omfatter:

  • Områdene nær iskanten (avstand 50 km)
  • Kystnære områder (avstand 50 km)
  • Områdene nært Bjørnøya