Hopp til innhold

– En indre maktelite styrer fiskeripolitikken

Utbredt oppfatning på kysten om at de store fiskebåteierne kjøper seg innflytelse.

Fiskemottak

Mens fiskemottakene på kysten opplever nedgang i fiskeleveransene, har de store båtene siste årene fått økt kvotene sine, ifølge Riksrevisjonen.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Torsdag blir kvotemeldingen vedtatt i Stortinget, uken etter at Riksrevisjonen felte sin dom over norsk fiskeripolitikk: År for år mister småstedene på kysten fisk, arbeidsplasser og innbyggere.

Stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen (Sp) peker på at mer og mer av fiskekvotene har endt opp hos de store fiskebåtene. De leverer ikke nødvendigvis fisken til små steder på kysten.

– Riksrevisjonens rapport blir skrotet, og det er tydeligere og tydeligere at fiskeripolitikken i Norge styres av en indre maktelite, sier Iversen.

Trygve Slagsvold Vedum og Geir Adelsten Iversen

Senterpartiets finnmarksrepresentant Geir Adelsten Iversen kritiserer maktfordelingen i fiskeriene.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Fiskernes egen interesseorganisasjon, Norges Fiskarlag, organiserer de fleste fiskerne. De rammes av kritikken fra Iversen.

– De jeg oppfatter har mye makt her er den grupperingen som er rundt store båter i fiskarlaget. Audun Maråk er en av sjefene for dem, og de har utrolig mye makt, kanskje mer makt enn de bør ha, sier Iversen.

Fiskebåtrederne betaler mest

I Norges Fiskarlag og fiskebåtredernes interesseorganisasjon Fiskebåt er de tause om hvor mye av inntektene som kommer fra de største fiskebåtene.

– Vi har en personlig kontingent, og så betaler man i tillegg en avgift etter hvor mye båtene fisker, sier Norges Fiskarlags leder, Kjell Ingebrigtsen.

Kjell Ingebrigtsen

Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, avviser kritikken fra Senterpartiets stortingsrepresentant.

Foto: ELISABETH KARLSEN / Nordland fylkes fiskarlag

Med utgangspunkt i tall fra Fiskeridirektoratet kan man se at båtene over 28 meter stod for 69,4 prosent av fangstverdien som ble ført i land i fjor. Dermed er det utvilsomt at fiskebåtrederne står for den største andelen av fiskarlagets budsjetter.

Fiskarlagslederen avviser kategorisk at finansieringen har betydning for hvilken politikk de fremmer.

– Det er ikke sånn i Norges Fiskarlag at man kan kjøpe seg innflytelse, vi har vedtekter og et landsmøte som staker ut retningen til fiskarlaget, sier Ingebrigtsen.

– Men så trenger man ikke lete lenge på kysten for å finne fiskere som mener fiskarlaget er kjøpt og betalt av de store fiskebåtrederne. Er du kjent med disse betraktningene fra før?

– Jeg hører dette, men det gjenspeiler overhodet ikke virkeligheten, sier Ingebrigtsen.

Skipper Roger Hansen

Fisker og fiskarlagsleder Roger Hansen har lite til overs for utspillet fra Senterpartiet.

Foto: Leif Christian Figenschau / Privat

Utbredt oppfatning

Men på kysten, blant fiskere med mindre båter, er det en utbredt oppfatning at Norges Fiskarlag er kjøpt og betalt av de store fiskebåtrederne.

– Jeg har hørt dette mange ganger, bekrefter leder for fiskarlagets avdeling i nord, Roger Hansen.

Han avviser også at organisasjonen ensidig er styrt av de store.

– Jeg forstår at enkelte kan tro det er slik, fiskekvoter har jo blitt flyttet over fra små til store fiskebåter. Riksrevisjonen har pekt på vesentlige ting, og det kan være lurt å lytte til disse signalene, både i organisasjonen og blant politikerne. Slik kan man demme opp for en oppfatning om at det er eliten som styrer, sier Hansen.

Men han har lite til overs for at Senterpartiets stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen sier det er en «indre maktelite» som styrer fiskeripolitikken.

– Jeg skal ikke si at han er en løs kanon på dekk, men jeg vil si at man kanskje burde stramme litt etter på fundamentet, for kanonen er i ferd med å løsne, sier Hansen.

Iversen svarer slik på Hansens karakteristikk av ham:

– Jeg står godt i det fiskeripolitiske fundamentet til Senterpartiet.

Audun Maråk

Fiskebåt-leder Audun Maråk vil ikke ha på seg å tilhøre noen intern maktelite.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Usakligheter

Også fiskebåtredernes leder Audun Maråk i Fiskebåt, stiller seg avvisende til påstander om at han er del av noen intern maktelite.

– Det er nok et bilde som veldig få vil kjenne seg igjen i, men blant de få er vel Geir Iversen, sier Maråk.

Også fiskebåtrederne har fått med seg hva småbåtfiskerne mener, at fiskarlaget er kjøpt av de store.

– Man kan ikke unngå å få med seg slike usakligheter. Realitetene er jo at i Norges Fiskarlags høyeste organ, som er landsmøtet, har vi 17 av 69 delegater. Kystflåten i nord er absolutt sterkest representert, og der har vi dyktige fiskere som bedre vet sitt eget beste enn enkelte synsere langs kysten, sier Maråk.

Nyheter fra Troms og Finnmark