– En folkevandring det tar tid å fatte

– Dette er en utfordring vi ikke har vært i før. Jeg tror det tar litt tid før vi skjønner dimensjonene av det som skjer, sier KS-leder i Troms, Marianne Bremnes.

Marianne Bremnes

– Tror ikke det har gått helt opp for oss hvor store dimensjoner strømmen av asylsøkere er, sier KS-leder og ordfører i Harstad, Marianne Bremnes.

Foto: Per-Einar Grønmo

3. desember samles KS i Troms til styremøte i Tromsø. Harstad-ordføreren tror én sak vil overskygge alt annet.

– Jeg tror asylsituasjonen kommer til å bli et viktig tema på dette møtet. Vi er nødt til å diskutere hvordan vi skal håndtere det store antallet flyktninger og asylsøkere som kommer til oss, sier Bremnes.

Hun mener vi bare har sett starten på dette, og at de må finne ut hva som må gjøres først.

– Uansett må vi sørge for at asylsøkerne er trygge. Det vil få følgekonsekvenser. Det er en ekstrem situasjon og vi kan bli nødt til å omprioritere oppgavene i kommunene, og her må vi ha hjelp av staten, sier Bremnes.

Når det gjelder å bosette enslige, mindreårige asylsøkere er kommunene i en vanskelig situasjon, sier hun.

– Dette er barn, mange av dem traumatiserte, der noen kanskje også er syke. Jeg tror mange kommuner kvier seg for å ta ansvaret for disse menneskene, rett og slett fordi kommunene mangler kapasitet og kompetanse, sier Bremnes.

Skuffet og bekymret

Regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufetat) er skuffet og bekymret over at så få kommuner i Nord-Norge har påtatt seg ansvaret med å inngå bosettingsavtale for enslige, mindreårige asylsøkere med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Til er nå er det bare Ibestad i Troms og Hamarøy og Alstadhaug i Nordland som har påtatt seg dette ansvaret.

Bergstrøm appellerer nå til bykommunene Tromsø, Harstad, Narvik, Bodø og Mo i Rana om å gå foran og bosette enslige mindreårige under 15 år.

Det kan skje ved at kommunene inngår en rammeavtale med Imdi. Den må være på plass for å utløse refusjon fra staten, og deretter gjør Bufetat avtale med kommunene.

– Barn mellom 13 og 15 år kan plasseres i et bofellesskap, mens barn under 13 år må bo i en familiesituasjon, sier Bergstrøm.

Nytt tilskudd

Utgiftene får kommunene refundert fra staten gjennom integreringstilskuddet. Det er redusert fra 100 til 80 prosent, men i statsbudsjettet har regjeringen og støttepartiene opprettet et særtilskudd, som kommunene kan benytte seg av.

– Denne ordningen bør kommunene sette seg inn i før de bestemmer seg, sier Bergstrøm.

Han forteller at mange familier har meldt seg for å være med å hjelpe.

– Til nå har 33 familier i Nord-Norge tatt kontakt med oss og sagt at de vil bli fosterhjem for enslige, mindreårige som er på flukt. 10 av disse familiene bor i Troms, sier Bergstrøm.