– Du må ha bein i nesa for å anmelde voldtekt

Etterforskningen politiet gjør i voldtektssaker er blitt bedre og bedre, men andelen henlagte saker er omtrent den samme som før.

Lisbeth Straumsnes

Ved voldtektsmottaket i Tromsø forklarer spesialsykepleier Lisbeth Straumsnes at de færreste har fysiske skader etter voldtekt. Det gjør det vanskeligere å bevise.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Fire av fem voldtektsanmeldelser blir henlagt i Norge. Det kommer fram i Riksadvokatens gjennomgang av kvaliteten på etterforskningen av slike saker.

Jobben politiet gjør har blitt bedre, men økt innsats betyr ikke at det er blitt enklere å ta ut tiltale.

– Politiet gjør en god jobb, men dette er saker som er vanskelig å bevise uansett hvor god etterforskningen er, sier førstestatsadvokat Lars Fause, i Troms og Finnmark.

Han berømmer endringene som har skjedd i politiet siste årene.

– Tidligere kunne vi oppleve at resultatet av etterforskningen var så som så, men når en sak nå blir henlagt skyldes det ikke at politiet har gjort en dårlig jobb, sier Fause.

Lars Fause

Førststatsadvokat Lars Fause mener kvaliteten på politiarbeidet er blitt bedre.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

– Voldtekter skjer helt uten vold

Rapporten fra Riksadvokaten er utarbeidet av statsadvokatene på bakgrunn av et utvalg saker over de siste fire årene. Nesten halvparten av alle voldtekter skjer i forbindelse med fest, og svært ofte er rus involvert.

Ved voldtektsmottaket i Tromsø anslår spesialsykepleier Lisbeths Straumsnes at rundt 40 prosent av pasientene ender opp med å anmelde.

– De fleste anmelder ikke, og skal du anmelde slike saker må du være tøff, du må ha bein i nesa. Mange tenker at saken ikke vil ende opp i rettsvesenet likevel, sier Straumsnes.

Hun bekrefter at det er vanskelig å skaffe bevis i voldtektssaker, og ofte greier ikke helsearbeidere å skaffe bevis ved å undersøke kroppen til den voldtatte heller.

– Det er sjelden vi ser skader på dem som kommer hit. Voldtektene har gjerne skjedd på grunn av rus, man er ikke i stand til å si nei – eller kanskje man sover. De fleste voldtekter skjer helt uten at det er noe vold involvert, sier Straumsnes.

– Sen anmeldelse forringer bevis

Politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, er blant politilederne som har bidratt til en intensivering av arbeidet med voldtektssaker. Hun peker på at det ofte kan gå lang tid før politiet får anmeldelsen.

– Det forringer bevisene når det går lang tid før offeret kommer til politiet med saken. Målet vårt må være å stadig bli bedre, at vi lærer av de sakene vi har, og prøver å stadig heve kvaliteten. Og det tror jeg kan føre til at flere anmelder umiddelbart etter voldtekt.

Politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta

Politimester Ellen Katrine Hætta ønsker at voldtektsofre skal si fra til politiet tidligere.

Foto: Arne Egil Tønset / NRK

Hætta synes det er vanskelig å sette noe mål på hvor mange av anmeldelsene som bør ende med tiltale.

– Det er vanskelig å si om det nivået vi ligger på er rett eller galt. Beviskravet er høyt, sier politimesteren.

Hun mener politiet kan bidra positivt overfor voldtektsofre selv om anmeldelsen blir henlagt før den når domstolene.

– Jeg tror opplevelsen av å bli hørt, sett og tatt på alvor er viktig. Jo bedre vi tar imot folk som er utsatt for kriminalitet, jo bedre forutsetninger har vi for å løse saken, og der er vi blitt bedre. Men så er det jo en pedagogisk utfordring å forklare beviskravet i straffesaker, for det er veldig strengt, sier Hætta.