– Avdelingen drives uforsvarlig

Måten røntgenavdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge drives på er faglig uforsvarlig, skal en tro ansatte på avdelingen.

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø

De ansatte på røntgenavdelingen på UNN er bekymret for hvordan avdelingen drives.

Foto: NRK

– Vi prøver å prioritere de viktigste tilfellene hele tiden, men når vi har flere hundre, og til tider mellom 1.000 og 1.500 ubesvarte undersøkelser, er det umulig å ha full oversikt om vi har sett alt som burde være sett, sier overlege på røntgenavdelingen ved UNN i Tromsø, Sven Weum, til NRK.

De ansatte på avdelingen har sendt flere bekymringsmeldinger, både til ledelsen på sykehuset og fylkeslegen om forholdene på arbeidsplassen. Blant annet hadde røntgenavdelingen lister med nesten 1.500 ubesvarte undersøkelser tidligere i år.

I mars sa ledelsen at de hadde bedret pasientsikkerheten ved røntgenavdelingen i Tromsø. De hadde økt bruken av vikarer og ansatt flere røntgenleger. Men nå viser det seg at flere leger har sluttet.

– Selv om vi ikke har hatt noen skader vi vet om, frykter vi at det kan ligge ting i bunkene som vi ikke har sett ennå, sier Weum.

Fylkeslegen er bekymret

Tidligere denne måneden kom det frem at 42 leger ved UNN, deriblant flere leger på røntgenavdelingen, slår alarm på grunn av det de mener er dårlig ledelse av sykehuset. De hevder blant annet at innsparinger og kutt rammer pasientsikkerheten og at leger ikke tør å ta opp problematiske forhold i frykt for represalier.

Fylkeslege Svein Steinert har nylig hatt møte med sykehusledelsen, og innrømmer at han er bekymret for forholdene på UNN.

– Vi er bekymret for situasjonen, men vi vurderer den ikke som uforsvarlig, sier Steinert til NRK.

– Vi skal vurdere å gjennomføre tilsyn, og ønsker samtaler med arbeidstilsynet for kjennskap til deres vurdering av situasjonen.

Bedre til høsten

Avdelingsleder på røntgenavdelingen, Jan Norum, mener også at avdelingen drives forsvarlig.

– Vi har brukt lang tid, og til tider for lang tid på enkelte undersøkelser. Noen tilfeller har vi selv varslet til fylkeslegen. Men vi mener vi driver forsvarlig. Samtidig utdanner vi blant annet nye leger og vi sender undersøkelser fra oss, sier Norum.

Han sier videre at situasjonen vil bli bedre til høsten.

– Vi vil ha en krevende sommer foran oss, men vi skal komme oss gjennom den og til høsten vil ting bli bedre.