– Dette kan være brudd på Genèvekonvensjonene

Norges fremste ekspert på krigens folkerett, Arne Willy Dahl, mener at den nye kontroversielle radaren i Vardø kan være brudd på Genèvekonvensjonene.

Nytt radaranlegg i Vardø

Både russiske offiserer og norske eksperter har sagt at radaranleggene i Vardø er bombemål.

Foto: (Illustrasjon) / Forsvaret

Den nye radaren skal bygges under 200 meter fra nærmeste boligfelt og under en kilometer fra rådhuset i byen.

Det er problematisk, mener tidligere militæradvokat og Norges fremste ekspert på krigens folkerett, Arne Willy Dahl.

– Jeg tør ikke påstå at det foreligger et konvensjonsbrudd her. Men det er all grunn til å reise disse spørsmålene og å melde betenkeligheter, sier han.

Genèvekonvensjonene forplikter Norge til å unngå militære installasjoner nær tett bebyggelse.

Dahl, som var militæradvokat i 25 år, mener at Forsvaret burde vurdert en annen lokalisering.

– Det er helt opplagt en fordel og fått en større avstand mellom militære anlegg og sivil bebyggelse, sier han.

Røde Kors: – Interessant

Den nye radaren i Vardø bare tre mil fra grensa til Russland blir en del av Globus-systemet, som er direkte underlagt amerikansk militær kommando.

Radarsystemet er blitt hevdet å være en del av det omstridte amerikanske rakettforsvaret mot atomvåpen, noe som kan forrykke den militære atom-balansen mellom USA og Russland.

Leder av folkerettsseksjonen i Norge Røde Kors, Mads Harlem, mener at om hvorvidt Norge bryter Genèvekonvensjonene ved å etablere en ny norsk-amerikansk i Vardø er et interessant spørsmål.

– Hvis det er slik at denne radarstasjonen gir et effektivt bidrag til Norges militære

Mads Harlem

Mads Harlem i Røde Kors mener radaren kan være et militært mål.

Foto: NRK

styrker i en væpnet konflikt, vil dette kunne være et militært mål. Jeg tenker at det absolutt er nødvendig å se på dette, og å vurdere hvilke plikter man har når man avgjør plasseringen.

Har du inntrykk av at norske myndigheter er klar over dette internasjonale regelverket?

– Det er selvfølgelig mange i det norske Forsvaret som kjenner til krig fra internasjonale operasjoner, men på norsk jord har jeg inntrykk av at man ikke nødvendigvis i dag ser for seg slike scenarier, sier Harlem.

– Vi er forpliktet til det etter konvensjonene. Her handler det også om at hvis krig inntreffer på norsk jord kan det være for sent å planlegge og ta høyde for en del av disse bestemmelsene.

Omstridt radar

Etter det NRK får opplyst fra informert hold har det ikke vært tradisjon i Forsvaret å vurdere Genèvekonvensjonene i planleggingen av nye anlegg, bare i forhold til nye våpen.

Forsvarsdepartementet har ikke kunnet stille til intervju. Pressevakt Asgeir Spange Brekke skriver i en e-post at Forsvaret har anlegg og virksomhet i nærheten av sivile bosettinger over hele landet, og har hatt installasjoner i Vardø i minst 60 år.

Norske myndigheter har gjentatte ganger avvist en kobling mellom radarsystemet og rakettforsvaret.