Hopp til innhold

– Dette er veldig uvanlig i Norge

I Koppangen i Nord-Troms sliter de med å demme opp for et svært uvanlig naturfenomen.

NVE er bekymret for hvordan de skal klare å demme opp for de store naturkreftene som rammer Koppangen. Her ser vi flomvannet rase nedover fjellsiden.

NVE er bekymret for hvordan de skal klare å demme opp for de store naturkreftene som rammer Koppangen. Her ser vi flomvannet rase nedover fjellsiden.

– Vi opplever svært sjeldent situasjoner som dette. Det er enorme krefter, og vi har satt inn store ressurser for å prøve å temme dem, sier sjefingeniør i Norges Vassdrags og Energidirektorat region nord, Knut Aune Hoseth til NRK.

NVE har hatt spesialister på isbreer i området for å gjøre målinger på fenomenet som kalles jøkulhlaup.

Betegnelsen brukes når en isbre demmer opp for et vann, og vannstanden blir så stor at deler av breen løsner og vannet spyles ut i terrenget.

Himalaya

Nå har fagfolk, og store anleggsmaskiner tatt turen til Koppangen i Lyngen kommune for å demme opp for vannmengdene som løper løpsk. nbsp;

– Dette er et fenomen vi har kartlagt at vil kunne skje et par steder i Norge, ellers så er det et fenomen man har i områder som Himalaya, sier Hoseth.

Tidligere har det skjedd i Demmevatnet og under Folgefonna i Hardanger.

Store krefter

– Det er snakk om veldig store krefter i forhold til en normal flom. Dette fordi vannmengdene kommer så brått, sier Hoseth.

– Vi sliter med å lage konstruksjoner som er sterke nok mot vannet.

From InfoDispatcher.SingleFileImporter

Koppangen ble rammet av jøkulhlaup også tidligere i år.

Flere tilfeller i sommer

Koppangen har tidligere denne sommeren blitt rammet hardt av flom flere ganger.

For litt under en måned siden skjedde akkurat det samme. Skadene da ble store på den lille bygda.

– Målingene vi har gjort tyder på at dette vil skje igjen i løpet av sommeren, før det stabiliserer seg, sier Hoseth.

– Vi er vant til å jobbe mot store naturkrefter, men dette er helt eksepsjonelt. Vi har satt inn det vi kan av ressurser for å demme opp.