– Dette er et storstilt ran fra Finnmark

Stortingspolitiker mener kysten blir ranet for ressurser. Fiskeriministeren lover å rydde opp.

Ingalill Olsen og Tufjordbruket

Stortingsrepresentant Ingalill Olsen fra Arbeiderpartiet sier Akers Seafoods manglende levering av fisk til anleggene i Finnmark er et ran av fylkets verdier

Foto: Foto/montasje: Tore Linnerud/Øyvind Bye Skille / NRK

Stortingsrepresentant Ingalill Olsen fra Arbeiderpartiet sier Akers Seafoods manglende levering av fisk til anleggene i Finnmark er et ran av fylkets verdier.

– Dette er et storstilt ran fra Finnmark. Det er et ran av arbeidsplasser og av Finnmarks verdier, sier stortingsrepresentant og leder i Finnmark Arbeiderparti, Ingalill Olsen.

Losser ikke til fiskebrukene

Ranet hun sikter til er manglende levering av fisk til fiskebrukene i fylket.

– Det som er sikkert er at vi vet at den fangsten som skulle vært levert i Finnmark ikke blir levert her. I 2011 ble bare 18 prosent av hysa levert og 30 prosent av torsken. Det er åpenbart at her er det et problem. Fisken som skal på land i Finnmark kommer ikke på land i Finnmark, sier stortingspolitikeren.

Roger Hansen

Fylkespolitiker og tidligere Gamvik ordfører, Roger Hansen, føler seg dolket i ryggen av Aker.

Foto: NRK

– Rapporterte fiskeleveranse uten at båt var til kai

I går gikk Olsens partikollega og fylkespolitiker Roger Hansen ut og mente han kunne dokumentere at Aker Seafoods båter hadde rapportert fiskeleveranse på et tidspunkt båten ikke hadde vært ved kai.

– Jeg har konsentrert meg om Mehamn i Finnmark. Der er det oppgitt til direktoratet at det er levert fire fangster i 2011 og 400 tonn. Men båten har ikke vært der, så det er helt utrolig at de har klart å levere uten å være til stede, sier Hansen.

Angrer på Aker- samarbeid

TV-innslag.

Ordfører oppgitt over Aker

I Hammerfest er ordfører Alf E. Jakobsen like oppgitt. Der spekuleres det i at Aker Seafoods anlegg vil bli nedlagt.

– Aker fikk denne fisken fordi de skulle skape industriarbeidsplasser på land og nå er det færre og færre arbeidsplasser og mange samfunn er avhengig av fiskeriet, sier han.

Alf E. Jakobsen

Hammerfest-ordfører, Alf E. Jakobsen er oppgitt over konsernet.

Foto: Jon Are Nilsen

Konsernsjef: – Vi bestemmer selv sted for lossing

Konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i Aker Seafood sier forklaringen på det Roger Hansen har avdekket er naturlig:

– Det kan være riktig som Hansen påpeker at tråleren Skaidi ikke har vært i Mehamn de aktuelle datoene som han har funnet. Men Hansen burde være klar over at rederiet selv bestemmer sted for lossing for fisken som er leveringspliktig. Vi kan losse den i Båtsfjord og frakte den med bil til Mehamn, og på den måten så oppfylles leveringsforpliktelsen, sier han.

Han forklarer at det er det som har skjedd i dette tilfellet.

– Leveringsplikten i Mehamn er oppfylt, men det betyr ikke at tråleren må fysisk inn til Mehamn og losse fisken der, sier han,

Har mistet tilliten til Aker

Konsernsjef i Havfisk ASA, Olav Holst-Dyrnes

Konsernsjef i Aker Seafoods, Olav Holst-Dyrnes.

Foto: Havfisk

Tilliten til konsernet i Finnmark er på bunn

– De hadde en gang god goodwill og skapte aktivitet og tok samfunnsansvar. Det er ikke til stede lengre. Aker har ingen tillit i Finnmark lengre, sier Ingalill Olsen.

Og meldingen fra det politiske miljøet i Finnmark er krystallklar.

– Denne striden kommer vi garantert til å høre mer om og i Finnmark er dette sprengstoff i forhold til myndighetene. Hvis de ikke rydder opp i dette, så kan jeg love at det blir et kjempeproblem, sier ordfører i Hammerfest.

Fiskeriminister: – Vi skal rydde opp

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen sier de er i ferd med å rydde opp.

– Det finnes ingen enkle svar her, da hadde vi allerede gjort det. Men jeg skal snu hver stein for å sikre at råstoffet som blir fanget utenfor kysten kommer på land og sikrer arbeidsplasser og verdiskapning og aktivitet på land. Vi vil sende på høring et forslag om endring av leveringsforpliktelsene, slik at de er med i tråd med intensjonene, sier hun.

Og hun kommenterer påstandene om triksing med tall slik:

– Det er Fiskeridirektoratet som er en den faglige instansen, og som kontrollerer at leveringsplikten blir overholdt. Er det noen som mistanker at reglene blir brutt, så må de melde ifra til direktoratet, slik at det blir avklart, sier hun.