Nussir-sjefen: – Dette er en stor dag

Nussir-sjef Øystein Rushfeldt beskriver dagens ja fra regjeringen som et gjennombrudd for gruveprosjektet i Kvalsund.

Adm. dir. i Nussir, Øystein Rushfeldt.

Administrerende direktør Øystein Rushfeldt er fornøyd med støtte fra regjeringen.

Foto: Allan Klo

I dag ble det klart at regjeringen sier ja til gruveselskapet Nussir sitt omstridte gruveprosjekt i Kvalsund. Det til tross for at både reindrift og miljøinteresser har protestert mot planene om å utvinne kobber i området.

– Den viktigste politiske avklaringen

I gruveselskapet er man naturlig nok godt fornøyd med avgjørelsen. Administrerende direktør Øystein Rushfeldt mener dette er den aller viktigste avgjørelse for å få gjennomført prosjektet.

– Jeg tror at vi i dag har fått det som er den viktigste politiske avklaringen, om at det er ønskelig med utvikling av nye mineralprosjekter som det moderne Norge kan godta når det gjelder bruken av miljøet og arealer, sier Rushfeldt til NRK.

Det er ingen formelle innsigeler mot dumping av giftig kobberavfall i sjøen i forbindelse med Nussirs planlagte gruvedrift Kvalsund.
Naturvernforbundet frykter at gruveinteressene nå får fritt leide:
Han frykter det er fritt fram for ny gruvedrift i Kvalsund. Svein Lund fikk knapt ordet da sentrale myndigheter kom for å høre om Nussir i forrige uke. Naturvernforbundet har ikke innsigelsesrett, noe som hadde gitt dem mulighet til å anke gruveplanene til Miljøverndepartementet. Dét begrenser motstanden mot dumping av gruveavfall i Repparfjorden.
Sync Svein Lund
Men Naturvernforbundet står ikke alene. Fiskeridirektoratet er også imot sjødeponi, men leverte sin innsigelse for seint - tre måneder fristen. 
Sync Lund
Bekymringene for den nasjonale laksefjorden er imidlertid noe Fiskeridirektoratet tror alle har fått med seg, også departementet. 
Sync Franc Jacobsen
Repparfjordens skjebne ligger nå i hendene til Miljøverndepartementet. Dem forsikrer at sjødeponi er et av spørsmålene som fortsatt vurderes.

– Helhetlig vurdering

Selskapets planer om å dumpe gruveavfall ut i Repparfjorden har vært kontroversielt. Kommunalminister Jan Tore Sanner mener likevel gevinstene er større enn ulempene i prosjektet.

– Når det gjelder miljøhensynene så har vi fortatt en helhetsvurdering og vi mener dette er forsvarlig, sier han.

Men regjeringens ja er ikke det endelige klarsignalet for gruveselskapets planer. Før de kan starte opp må også Miljødirektoratet gi en utslippstillatelse.

Øystein Rushfeldt tror derimot ikke det blir en utfordring.

– Vi ser positivt på muligheten for en utslippstillatelse. Samtidig har vi jobbet hardt for å passe på at de som er brukere av Repparfjorden i dag opplever at de blir ivaretatt og at det arbeidet vi gjør er ansvarlig, sier han.

Varsler protester

Arnstein Vestre

Leder i Natur og Ungdom, Arnstein Vestre, varsler aksjoner mot gruveplanene i Kvalsund.

Foto: Vilde Blix Huseby

Men i miljøbevegelsen har man slett ikke gitt opp kampen mot gruveplanene. Flere miljøorganisasjoner står nå klart til å bedrive sivil ulydighet for å stoppe prosjektet.

– Vi har i løpet av det siste året samlet over 200 stykker som er villige til å bryte norsk lov for å stoppe gruveplanene. Vi planlegger å dra til Kvalsund og aksjonere. Dette er en brei bevegelse av Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og lokale motstandere som står klar, sier leder i Natur og ungdom, Arnstein Vestre.

Kritiserer avgjørelsen

Miljøorganisasjonen er heller ikke spesielt imponert over Jan Tore Sanners «helhetlige vurdering» av saken.

– Dette høres ut som politikerpjatt. Det de har åpnet opp for er stortstilt dumping av gruveavfall i en nasjonal laksefjord. De har fullstendig sett bort i fra både fiskerifaglig og miljøfaglige råd, sier Vestre.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Nussir2» i nytt vindu