I sjokk over ulovlig hyttevei

En over halv kilometer ulovlig hyttevei, skaper sjokk i Alta kommune.

Ulovlig vei
Foto: Kai Erik Bull

Leder for kommunens miljøetat, Jon Håvard Haukland, mener dette er det verste inngrepet han noen gang har sett.

Jon-Håvar Haukland

Jon Håvard Haukland reagerer med vantro på den ulovlige veien.

Foto: Kai Erik Bull

– Naturligvis er dette miljøkriminalitet – selvfølgelig. Dette er det styggeste jeg har sett i løpet av alle mine år her.

– Hensynsløs framferd

Hytteveien er trolig etablert i løpet av det siste halvåret. Veien i Detsika sør for Alta sentrum, er tre-fire meter brei og strekker seg 6-700 meter inn i terrenget.

Trolig er veien kjørt opp og tildels planert av en større anleggsmaskin. Haukland mener både Motorferdselsloven, plan- og bygningsloven og Naturmangfoldsloven er brutt.

– Alta kommune må reagere på en slik sak som dette, sier Haukland.

– Hva mener du må gjøres?

– Jeg mener dette er en sak for rettsapparatet og for forvaltninga. Her finnes det muligheter begge veier. Jeg synes ikke det er greit at man tar seg til rette og så skal man få det som man vil. Saka må følges slik den står i dag,– en ulovlig vei, ødelagt natur, hensynsløs framferd.

– Vil tilbakeføre veien til naturen

Ulovlig vei

Denne veien er triolig et brudd på tre lover.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

En av hyttebyggerne som har brukt veien i fjor høst og vinter, sier at veien skal fjernes og tilbakeføres til naturen.

Mannen som ønsker å være anonym, mener saken er blåst unødig opp.

Hyttebyggeren mener han har fått en muntlig tillatelse til å kjøre i hytteområdet fra Alta kommune. Dette avviser kommunen.

– Ut over dette har jeg ingen kommentarer til saka, sier Altamannen som ikke vil la seg intervjue på radio eller tv.

– Må anmeldes

Hilde Barbro Søraa fra Arbeiderpartiet, som leder hovedutvalget for drift og miljø i Alta, frykter at den ulovlige hytteveien er et tegn på en ukultur der folk gjør som de vil i naturen.

– Det kan ikke være sånn at folk tar seg til rette på denne måten, sier Søraa.

Veien er trolig et brudd på tre lover, og Søraa regner med at den vil bli politianmeldt. Saken skal behandles politisk i dag. Hun er ikke i tvil om at hun får støtte i planutvalget:

– Det kan ikke finnes en eneste politiker i Alta som vil synes at dette er aksptabelt, sier Hilde Søraa.

Ulovlig vei i Alta
Foto: Kai Erik Bull

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.


Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt med Hege Iren Hanssen