– Det kan få fatale konsekvenser om et fly sklir av rullebanen

To statlige instanser er i strid om sikkerhetsområdene ved Tromsø lufthavn. Luftfartstilsynet frykter flyene kan havne utfor tunneltaket eller i fjæra.

Ulykke Tromsø lufthavn

Ingen kom til skade da en SAS-maskin i 2000 gled av rullebanen på Tromsø Lufthavn. Flyet ble stående på tvers av rullebanen i den sørlige enden av flyplassen.

Foto: Jan-morten Bjørnbakk / NTB scanpix

På grunn av manglene ved sikkerhetsområdet, er risikoen for ulykker ved Tromsø lufthavn større enn ved andre lufthavner, er beskjeden fra Luftfartstilsynet til Samferdselsdepartementet.

I den sørlige enden av rullebanen i Tromsø, er det ei innsnevring over en tunnel for fylkesveien til Kvaløya.

Det kan i verste fall føre til at fly som ikke får stoppet, eller ikke får lettet ved avgang, havner utfor tunneltaket og i fjæra, mener Luftfartstilsynet.

Følger ikke internasjonale regler

Wenche Olsen

Wenche Olsen er avdelingsdirektør i Luftfartstilsynet.

Foto: Ola Helness / NRK

Internasjonale regler sier at en sikkerhetssone skal være 240 ganger 150 meter. I Tromsø er denne sonen betydelig mindre. Det har skjedd flere ganger at fly har sklidd av banen i Tromsø. Sist i januar 2013. Ingen personer har kommet til skade.

– Et sikkerhetsområde skal forhindre en alvorlig ulykke dersom et fly sklir av rullebanen. Spesielt der det er krevende vinterforhold, som i Tromsø, er det viktig at sikkerhetsområde er intakt og i henhold til regelverket, sier avdelingsdirektør Wenche Olsen i flyplass- og flysikringsavdelingen i Luftfartstilsynet som har hovedkontor i Bodø.

Flyplassen Tromsø

Skjer det en ulykke her, kan det gå ut over langt flere enn de i flyet. Rullebanen går over fylkesveien og et gangfelt.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Piloter fra andre land

Som et ytterligere risikomoment har lufthavna i Tromsø i tillegg internasjonal trafikk fra land hvor verken operatøren, pilotene eller myndighetene har særlig kunnskap om, eller erfaring med, de særlige utfordringene ved vinteroperasjoner.

Wenche Olsen sier det er innført kompenserende tiltak i Tromsø som ekstra brøyting, men dette er ikke godt nok.

– Ei full utbedring er påkrevet, sier hun.

Bortkastet penger

Dag Falk-Pettersen

– Bortkastede penger å utvide sonen, sier konsernsjef Dag Falk-Pettersen.

Både Avinor og Luftfartstilsynet har fått laget analyser og rapporter om sikkerhetssonen. Konklusjonene er ulike, og partene er uenige om nytten av disse rapportene.

– Vi har gjort nøye vurderinger om sikkerheten. Vi ser ingen grunn til å utvide sonen, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Pettersen.

– Sikkerheten er meget god. Det gjøres en fabelaktig god jobb av flyselskapene som jobber på flyplassen.

Det er antydet at det vil koste opp mot 200 millioner kroner å utvide sikkerhetssonen.

– Dette vil være bortkastede penger, mener Falk-Pettersen.

Fatale konsekvenser

Striden om hvorvidt sikkerhetssonen skal utvides, avgjøres av Samferdselsdepartementet. Som tidligere har skrevet:

«Departementet er på det rene at det kan få fatale konsekvenser dersom et fly sklir av rullebanen og havner nede i kulverten. Departementet kan likevel ikke se at Luftfartstilsynet i tilstrekkelig grad har redegjort for sannsynligheten av denne type fatale utfall».

Luftfartstilsynet har fått utført en slik analyse, og fastholder kravet sitt.