– Det haster for Nord-Norgebanen

SV, Sp, KrF og Venstre vil alle få på plass en utredning om jernbane nordover fra Nordland. Men samferdselsministeren er fra Frp, og de mener det er en dårlig idé.

Godstransport på Nordlandsbanen

Godstransport på Nordlandsbanen, tatt fra Hopen ved Tverlandet, Bodø

Foto: Sigurd Steinum / NRK

 Øyvind Korsberg

Øyvind Korsberg (Frp).

Foto: Knudsen, Knut Erik / VG

Alle de fire partiene, SV, Venstre, Senterpartiet og KrF, hadde sine fylkesårsmøter i helga. Og alle bestemte seg for å jobbe for å få på plass en utredning om Nord-Norgebanen.

Men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) er ikke nevneverdig positiv til en jernbane nordover fra Bodø eller Narvik. Heller ikke hans partifelle, og tromsøværing, Øyvind Korsberg, i energi- og miljøkomiteen mener Nord-Norgebanen er en lur løsning.

Mandag møttes Korsberg og SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes til debatt om temaet i Ettermiddagssendingen i NRK Troms.

Her er deres viktigste argumenter for og imot Nord-Norgebanen:

CO2-fri transport

 • Torgeir Knag Fylkesnes

  Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

  Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK
  Skal vi møte klimautfordringene, må transport som er avhengig av CO2 reduseres kraftig. I Nord-Norge har vi store avstander, og få, om ikke ingen CO2-frie alternativer når det kommer til transport. Derfor er det viktig å satse på jernbane, som gir et CO2-fritt alternativ dagens muligheter, mener Fylkesnes.
 • Korsberg mener derimot at teknologien er i såpass utvikling innenfor transportsektoren, at vi i fremtiden vil ha mange CO2-frie alternativer innfor transport i luft, i vann og på land i fremtiden. Derfor er det ingen behov for å bruke masse penger på jernbane. Disse pengene burde heller brukes på å utvikle miljøvennlig teknologi innenfor transport, og ikke minst på å restaurere dagens veinett.

Sikkerhet på veiene og transport

 • Fylkesnes mener det må være mulighet til å kunne være med på utviklingen av CO2-frie alternativer når det gjelder bil, båt og fly, samtidig som man ser på mulighetene for jernbane, særlig med hensyn til transport av varer. Ifølge Fylkesnes vil Nord-Norge eksportere en million tonn fisk i fremtiden. Dersom all denne fisken skal fraktes langs veinettet, vil det bli en belastning på veiene, og en økt risiko. I tillegg mener Fylkesnes at jernbane vil åpne opp for nye muligheter når det kommer til utvikling og etablering av industri, og utnyttelse av havets ressurser.
 • Øyvind Korsberg lener seg på argumentet for at teknologiutviklingen vil gi oss nye muligheter når det kommer til CO2-fri transport via vei, luft og vann. Han mener det er avgjørende for næringslivet i Nord-Norge å ha muligheter til å velge hvordan man skal transportere sine varer, og at vi ikke bør låse oss fast i på jernbanesporet.

Når kan dette bli realisert?

 • Torgeir Knag Fylkesnes har ikke en estimert pris på en forlengelse av jernbanen fra Bodø eller Narvik. Men han håper å få finansiering til en utredning i løpet av en måned, slik at en rapport kan ligge klar ved utgangen av året. Da er det nemlig mulig å få Nord-Norgebanen inn på Nasjonal transportplan til neste år. Dersom Fylkesnes får dette til, mener han vi kan ja en Nord-Norgebane klar om 20 år.

– Så det haster for Nord-norgebanen!

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)
 • Øyvind Korsberg mener vi om 20 år vil ha en transportsektor som for det meste er CO2-fri. Han synes heller ikke en utredning er en god idé, for det gjør man som regel når man har i tankene å gjennomføre noe. I tillegg mener han at en utredning vil ta penger fra andre samferdselsprosjekter i Nord-Norge.