– Det er små barn som går og sykler forbi. Da kan det fort skje noe farlig

Lærere og foreldreutvalget ved Tromsdalen skole frykter at det skal skje ulykker ved skolen på grunn av den tette trafikken forbi skoleplassen. Se video.

Lærere og foreldreutvalget ved Tromsdalen skole frykter at det skal skje ulykker ved skolen på grunn av den tette trafikken forbi skoleplassen.