Russiske myndigheter vil undersøke den mentale tilstanden til kritisk blogger

– Jeg får assosiasjoner til Sovjet-tiden, sier NUPI-forsker.

Serebryanikov

Aleksand Serebryanikov er en kjent blogger over hele barentsregionen, og har gjort seg upopulær blant russiske myndigheter.

Foto: Photo:Thomas Nilsen/BarentsObserver

– Jeg får frysninger av dette. Jeg har lest såpass mye russisk historie at jeg kjenner igjen de sovjetiske metodene, sier dokumentarskaper og tidligere NRK-journalist Trine Hamran.

Idag meldte BarentsObserver at den russiske bloggeren Aleksander Serebryanikov har blitt konfrontert med flere spørsmål om hans mentale tilstand av russiske myndigheter.

Blant annet har han fått spørsmål om hans mentale tilstand utgjør en fare for ham selv eller andre.

Hamran har arbeidet side om side med den Murmansk-baserte bloggeren, som også er kjent som blogger 51, og blant annet laget en dokumentar om han, som hun nylig vant pris for.

– Jeg får en dyster følelse når jeg hører dette. Jeg kjenner ham og han er ingen ekstremist. Jeg blir fortvilet over at de bruker psykiatri som straff, sier Hamran.

Tiltalt for ekstremisme

Trine Hamran

Dokumentarskaper og tidligere NRK-journalist Trine Hamran, mener det er ille å se en kollega bli utsatt for trakasering og forfølgelse.

Foto: Knut Aaserud
Blogg om atomlekkasje

Den russiske bloggen Bloger51.com har blant annet tidligere skrevet om en antatt atomlekkasje.

Foto: Faksimile: bloger51.com

Bloggeren eier en av de mest kjente bloggene fra barentsregionen i Russland, og ansees som å være en svært viktig kilde til informasjon som ikke kommer fram i nyhetene, gjennom sin blogg.

Bloggeren leverte også video og bilder til NRK.no under brannen på Jekaterinburg.

Bloggeren har tidligere vært siktet for paragraf 282. Paragrafen handler om propaganda og hatkriminalitet basert på religion, rase eller nasjonalitet.

Paragrafen brukes ofte brukes i forbindelse med siktelse av opposisjonen i Russland.

Assosiasjoner til Sovjet-metoder

Nupi-forsker Julie Wilhelmsen sier at slike prosesser ikke er noe nytt i Russland.

– Dette er i tråd med en trend som har gått i Russland ganske lenge ved at man prøver å stoppe regimekritikere som avsløre maktmisbruk eller svekker Russlands gode rykte, sier hun.

Wilhelmsen får også assosiasjoner til den gamle Sovjet-tiden.

Julie Wilhelmsen

Forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Julie Wilhelmsen.

Foto: NUPI

– Ja, og til Bresjnev-perioden, hvor man karakteriserte opposisjonelle som psykiatriske pasienter og fikk dem satt på anstalt og dermed nøytralisert dem. - Så vidt jeg har skjønt har det vært flere slike saker i distriktene hvor kritiske røster får en rettssak mot seg og blir underlagt psykiatriske undersøkelser og truet med å bli plassert i en psykiatrisk institusjon. Det er et psykiatrisk våpen i politisk forfølgelse.

– Hvilke budskap prøver russiske myndigheter å sende?

– De forsøker å skremme dem. Dette er et klart budskap om at hvis de fortsetter, så blir de straffet. Dette var tidligere en anerkjent statspraksis i gamle Sovjet, og det kan se ut som at dette er første skritt på veien tilbake til dette. Men så vidt jeg vet har man ikke faktisk satt noen på anstalt, men bruker dette for å skremme og diskreditere, sier Nupi-forskeren.

Wilhelmsen sier at de sentrale myndighetene har noe av ansvaret for slike saker.

– De har lagt til rette lover for å sette i gang saker mot opponenter. De legitimerer en praksis hvor selektiv lovbruk er greit. Det er ingen direkte instruks fra Moskva om å ta denne bloggeren, men det er noe med at hvis Moskva selv gjør slike ting, og lovene legger til rette for det, så kan regionale myndigheter gjøre det samme.

Vært hjemme hos foreldrene

Journalist Trine Hamran har i dag fått beskjed om at politiet har vært hjemme hos både bloggeren og hans foreldre i dag og lett rundt i huset og tatt med seg bilder, notater, pass og bøker.

– Dette er trakassering. Jeg mener de forsøker å statuere et eksempel, slik at ikke andre skal gjøre som ham. Ved å diskreditere ham, gjør de det også vanskelig for andre å støtte ham, sier hun.

Blogging er viktig i Russland, og har åpnet en helt ny arena for kritiske røster i landet.

– Serebryanikov har sagt at han benytter seg av det frie ord og skriver det han ser og det russisk media ikke skriver. Det er forstyrrende for mange og har gjort ham upopulær. Han spiller ikke etter reglene, og derfor er han farlig for myndighetene, sier Hamran.

Brann Mumansk blogg 51

Blogg 51 var sentral i NRKs første dekning av brannen i atomubåten Jekaterinburg i Murmansk.

Foto: Anonym kilde til Blogg 51