– Det bør bare være ett nordnorsk filmfond

Nord-Norge bør går bort fra ordningen med to filmfond som skal støtte landsdelens filmproduksjon. Både forskere og næringen er enige om dette.

FilmkonferanseFilmkonferanse

Framtida for nordnorsk film ble heftig debattert på åpningskonferansen på Tromsø Internasjonale filmfestival i dag.

Foto: NRK

Det må gjøres store endringer for at den nordnorske filmbransjen skal bli bærekraftig og lønnsom. Det er konklusjonen i en rapport som ble lagt fram på et seminar i regi av Tromsø Internasjonale filmfestival i dag.

Må stå sammen

Filmindustrien i nord sysselsetter i dag bare et par hundre mennesker. Bransjen er

Jostein Ryssevik

Jostein Ryssevik har utredet nordnorsk filmindustri. Han er klar på at det bør være bare ett filmfond i nord.

Foto: NRK

spredd og det samarbeides for lite. Det sa Jostein Ryssevik, som har laget en analyse av situasjonen.

– Bransjen kjennetegnes av mange små selskap med svak økonomi og inntjening, sa han.

– Stor uenighet og dragkamp mellom fylkene er til hinder for at bransjen skal utvikle seg og bli bærekraftig, skriver Ryssevik i rapporten.

Slå sammen filmfondene

I dag er finansieringen for nordnorsk film todelt. Det finnes ett filmfond i Troms, knyttet til FilmCamp i Målselv. Nordland og Finnmark fylker har ikke sett seg tjent med å gå inn i dette fondet, og har i stedet gått sammen om Filmfond nord.

Dette er ikke egnet til å bedre samarbeidet om en levedyktig filmindustri i landsdelen.

– Et felles nordnorsk filmfond ville blitt det største av sitt slag i landet, og det ville blitt en maktfaktor i norsk filmindustri, sier Jostein Ryssevik.

– Jeg anbefaler sterkt at de to fondene som finnes i dag, blir slått sammen til ett fond, sier Ryssavik.

Industrien er enig

Av rapporten går det fram at store deler av de nordnorske filmarbeiderne er enig i dette.

Tor Vadseth

Leder i Nordnorsk filmsenter, Tor Vadseth sier de har fått en god rapport.

Foto: NRK

Tor Vadseth er leder for Nordnorsk Filmsenter, og han sier at man må finne nye løsninger.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått denne grundige rapporten, og konklusjonene sammenfaller godt med den måten filmarbeiderne tenker på, sier han.

Det står på politikerne

Det er Troms fylkeskommune som rår over fylkets filmfond, og der er man ikke like sikker på at det er riktig å slå seg sammen med Finnmark og Nordland.

Line Miriam Sandberg er fylkesråd for kultur, og hun er ikke stemt for å gjøre endringer nå.

– Jeg mener bestemt at den nordnorske filmbransjen er godt tjent med to filmfond i landsdelen, sa hun på dagens konferanse.