Hopp til innhold

Ber departementet mobilisere mot Aker

– Aker vil ha fisken fra Finnmark, men de er ikke interessert i å skape aktivitet på land, sier stortingsrepresentant for Ap, Ingalill Olsen.

Ingalill Olsen Arbeiderpartiet

Ingalill Olsen (Ap) går hardt ut mot Aker Seafoods håndtering av leveringsplikten.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Problematikken rundt leveringsplikten til Aker-trålerne har dukket opp på ny, etter at selskapet la frem planer om å bygge opp fiskeindustrien i Båtsfjord på bekostning av Hammerfest.

For å gjennomføre ei eventuell flytting forutsetter Aker at fiskerimyndighetene endrer forpliktelsen de har om å levere fisk fra trålflåten sin til bestemte anlegg.

Dette aksepterer vi ikke, sier leder i Finnmark Arbeiderparti og stortingsrepresentant Ingalill Olsen, og ber Fiskeridepartementet rydde opp i saken.

– Bør miste konsesjonene

– Hvis Aker Seafoods ikke overholder plikten om å levere fisken til anlegg i Finnmark, må trålkonsesjonene tas ifra dem, sier Olsen.

Olsen sier seg dermed enig med Ap-nestleder Helga Pedersen, som i forrige uke gikk hardt ut mot Aker og datterselskapet Norway Seafoods

– Leveringsforpliktelsene som er knyttet til Akers konsesjoner ligger fast. Trålere som har forpliktelser overfor landanlegg i Hammerfest skal levere der, eller i Vest-Finnmark, og det er heller ikke aktuelt å ta fisken på land i Hammerfest og kjøre den til Båtsfjord, slår Olsen fast.

Mener Aker kun vil ha fisken

Finnmark Ap-lederen sier Finnmark i økende grad fungerer som et fiskemottak, mens hoveddelen av fisken fraktes til Troms eller andre steder på frysehotell.

– Akers trålerkonsesjoner er gitt på en betingelse, å skape aktivitet på land. Men Aker er interessert i fisken, ikke aktivitet på land. Situasjonen kan vi ikke akseptere lenger, sier Olsen.

Ber departementet ta tak

– Aker har lenge prøvd å vri seg unna forpliktelsene de har, og det er ikke et vakkert syn. Nå må Fiskeridepartementet gripe inn og sette makt bak kravene. De må sørge for at det blir aktivitet langs Finnmarkskysten, der det er leveringsforpliktelser, sier Olsen.

Olsen sier hun heller ikke føler seg sikker på at et eventuelt fiskeforedlingsanlegg i Båtsfjord har ei sikker fremtid.

– Akers taktikk er å sette steder opp mot hverandre. Det er elementær taktikk. For det det handler om for dem er å få tak i fisken. Hvis Aker får fortsette som de vil, så kan vi risikere at all fisken forsvinner ut av fylket vårt, sier Olsen.

– Ingen avgjørelser er tatt

Konsernsjef i Aker Seafoods, Olav Holst Dyrnes, sier det foreløpig ikke er tatt noen avgjørelse omkring Aker og Norway Seafoods planer i Finnmark.

– Vi har lagt en plan for en vei til lønnsomme arbeidsplasser. Det er ikke riktig for meg å kommentere disse utspillene, men vi skal ta den nødvendige dialogen med fiskerimyndighetene når den tid kommer, sier Holst Dyrnes.