– De blir å bruke turfolk som rundingsbøyer

I disse dager innføres en ny motorferdselslov som liberaliserer reglene for skuterkjøring. Naturvernforbundet raser.

Ny motorferdselslov

– Den nye forskriften betyr at i vannene der friluftsfolket fortsatt kunne få være i fred, i en liten bortgjemt vik, der er det nå åpent for skuterfolket å bruke turfolket som rundingsbøyer, sier Bjørn Hansen, på vegne av Naturvernforbundet i Finnmark.

Forskriften i den nye loven, den forskriften Hansen protesterer imot, går ut på at folk som bruker snøskuter i Finnmark og Nord-Troms heretter kan kjøre lenger ut fra de godkjente løypene tidligere.

Hittil har de ikke hatt lov til å kjøre mere enn 300 meter ut fra løypene, men nå utvides denne adgangen.

– Bra for friluftslivet

Naturvernforbundet frykter nå økt trafikk og flere ulykker. Men Frank Ingilæ, leder av Østfinnmark Regionråd, har kjempet for lovendringen, og ser saken på en annen måte.

– Der skuterløypen allerede går over fiskevann, burde man ha mulighet til å komme seg til hele vannet. Det er veldig bra, fordi det er stort sett familiefolk som slår opp leir, camper ved vannet og er ute i naturen. Det vil vi gjerne ha mer av, og det håper jeg også Naturvernforbundet ønsker, sier Ingilæ, som også er ordfører for Arbeiderpartiet i Tana.

Tana er en av de største utfartskommunene for skuterkjøring i Finnmark.

Kan klages inn

Siste ord er imidlertid ikke sagt: Når alle vann som skal åpnes for slik kjøring må sakene ut på høring, og kan dermed klages inn:

Ifølge de nye forskriftene må den enkelte kommune godkjenne kjøring etter de nye forskriftene.

Margareth Wegner Sundfør, seksjonsleder ved Fylkesmannens Miljøavdeling sier at klager kan bli sendt til fylkesmannen og at det kan påvirke kommunene vedtak.

– I tillegg kan også fylkesmannen på lik linje med andre sektormyndigheter kunne klage dersom interesser som vi skal ivareta blir berørt, sier hun.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Se ukas siste Nordnytt med Sveinung Åsali

Se ukas siste Nordnytt med Sveinung Åsali