Hopp til innhold

– Bruker ulovlig tvang mot utviklingshemmede

Utviklingshemmede i Båtsfjord kommune blir utsatt for ulovlig tvang av personalet. Det fremkommer i en tilsynsrapport fra Helsetilsynet i Finnmark.

Omsorgsboliger i Båtsfjord

Omsorgsboliger i Båtsfjord. I det blå rekkehuset bor de som kan bo for seg selv med hjelp. I det store bygget bor de som er mer hjelpetrengende. Der er det også fellesarealer for alle beboerne, også de som bor i egne leiligheter.

Foto: Eva Antonsen

– Noen ganger må det brukes tvang. Men da er det viktig at regelverket følges, for det å frata noen selvbestemmelsesretten er en alvorlig sak, sier Linda Kråkenes som er seksjonssjef for Helse og sosial hos Fylkesmannen i Finnmark.

Linda Kråkenes

– At ansatte kan bruke tvang, betyr også at det følger med mye ansvar for at det er vel begrunnet, sier Linda Kråkenes.

Foto: Bjarne Riesto / www.riesto.no

Kråkenes sier at det kreves en lovhjemmel for å kunne bruke tvang, men det kreves også at de har prøvd å få det til uten å bruke tvang.

Det å frata noen selvbestemmelsesretten, med andre ord bruke tvang, er strengt regulert i loven. Det er fordi det regnes som et stort inngrep ovenfor en person.

– At ansatte kan bruke tvang, betyr også at det følger med mye ansvar for at det er vel begrunnet, sier Kråkenes.

Legger seg flat

Rådmann i Båtsfjord Terje Jacobsen legger seg flat etter at Helsetilsynet avdekket bruk av ulovlig tvang mot utviklingshemmede.

– Vi må ta på våres kappe at vi ikke har vært flink nok til å tilby våre ansatte kursing og opplæring i de regler som gjelder ved bruk av tvang i situasjoner som kan oppstå daglig i boligene, sier Jacobsen.

Rapporten viser at Båtsfjord kommune har brukt ulovlig tvang mot utviklingshemmede personer i deres boliger. Brukerne har ikke selv har fått avgjøre om de skal spise eller ikke. Og bruken av tvang er heller ikke rapportert inn til Fylkesmannen.

– Noen ganger oppstår det enkelthendelser, men de skal innrapporteres til Fylkesmannen slik at vi kan vurdere om kommunen gjør det de skal, sier Kråkenes.

I rapporten står det også at mangel på kunnskap om lovverket gjennomsyrer kommunen. Rådmann i Båtsfjord Terje Jacobsen sier at personalet ikke har god nok kompetanse når det gjelder lovverket ved bruk av tvang, men sier at kommunen skal sende folk på kurs.