– Bevæpning like viktig i Hasvik som i Oslo

Politifolk på småstedene ute i distriktene får samme krav om bevæpning som i storbyene. Det mener politimester Morten Daae i Vest-Finnmark er helt riktig.

Morten Daae

Politimester Morten Daae i Vest-Finnmark støtter den midlertidige bevæpninga av politiet.

Foto: Rebekka Ellingsen

Fra tirsdag morgen ga Justisdepartementet tillatelse til å bevæpne samtlige norske politifolk. Bevæpningen er gitt midlertidig fordi Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener det er mellom 60 og 90 prosents risiko for at Norge utsettes for islamistisk terror det neste året.

Trusselen er ifølge PST rettet spesielt mot politiet og forsvaret.

Like forhold i hele landet

Og bevæpninga av politiet gjelder alt innsatspersonell, helt uavhengig av om personellet jobber i storbyene eller i distriktene. Politimesteren i Vest-Finnmark mener dette er en riktig beslutning.

– Jeg tror det er viktig at vi gjør dette likt over hele landet, at vi ikke gjør noen forskjell på om man er i Oslo eller i Hasvik. Truslene er veldig vage i den forstand at vi vet ikke når og hvor og sånt. Derfor er det viktig at vi opprettholder det samme nivået over hele landet slik situasjonen er nå, sier Morten Daae.

Tillatelsen er foreløpig gitt i en fireukersperiode etter en forespørsel fra Politidirektoratet. Hovedsakelig er politibetjentene bevæpnet med en tjenestepistol med hylster.

Mindre uniformsbruk

I tillegg er politi- og forsvarspersonell anbefalt å droppe uniformen når den ikke er nødvendig for tjenesten.

Og politimester Morten Daae i Vest-Finnmark støtter avgjørelsen som er tatt.

– Det vil nok i mange sammenhenger føre til at man kommer nærmere det som skjer ute i verden, at vi ikke lenger er en rolig plett langt mot nord. Men samtidig viser det også at vi i politiet setter oss i stand til å håndtere den trusselen som vi nå mener foreligger mot samfunnet vårt, sier Daae.

Lite tilbakemeldinger

Politimenn med våpen patruljerer

Pistol i hylster blir en del av utrustningen for politifolk i hele landet de neste fire ukene.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Daae har foreløpig ikke fått noen tilbakemeldinger fra publikum på hvordan de har reagert på bevæpningen.

– Vi hadde en tilsvarende situasjon i sommer hvor vi var bevæpnet en ukes tid på grunn av en trusselsituasjon, og da fikk vi bare gode tilbakemeldinger fra publikum, sier han.

Og politimesteren ser ikke bort ifra at dette kan være første steg mot en permanent bevæpning av politiet.

–Det er en diskusjonen som går og den er man ikke ferdig med. Det kan kanskje tyde på at det går den veien, sier Daae.