Leger slutter i fleng: – En varslet krise

Lederen for Finnmark legeforening kritiserer ledelsen ved Hammerfest sykehus. Han sier det har vært bemanningsproblemer i mange år.

Paul Olav Røsbø

Paul Olav Røsbø er fastlege i Loppa kommune og leder for Finnmark legeforening. Han mener ledelsen ved Hammerfest sykehus og det overordnede organet Finnmarkssykehuset er altfor dårlig til å planlegge langsiktig.

– Det er veldig leit, jeg er skuffet. Jeg har vært varslet om dette en stund, sier Paul Olav Røsbø.

Lederen for Finnmark legeforening mener bemanningsproblemene ved Hammerfest sykehus er en varslet krise. Han ble selv kontaktet av tillitsvalgte for et halvt år siden.

– De har vist frustrasjon over at deres tilbakemeldinger ikke har blitt tatt på alvor.

Halvparten av legene ved medisinsk avdeling forsvinner i løpet av høsten – uten at det har blitt gjort tilstrekkelige nyansettelser.

– Det er snakk om mange permisjoner og planlagt fravær – det kunne en ha forutsett lenge, sier Røsbø.

Nå kaller ansatte ved avdelingen situasjonen for kritisk, og det etterlyses akutte tiltak.

Problem over tid

Røsbø sier det har vært problemer med bemanning ved avdelingen over flere år, og dette har toppet seg nå.

Han mener Hammerfest sykehus ikke har klart å planlegge langsiktig rundt ansettelser. Dette har ført til at det har vært gjennomtrekk og underbemanning ved avdelingen over tid.

– Jeg tror ikke de gjør tilstrekkelige tiltak for rekruttering. Det ser man på resultatene.

Hammerfest sykehus

Fra høsten forsvinner seks av tolv assistentleger og fire av åtte overleger fra medisinsk avdeling ved Hammerfest sykehus.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

I en e-post til NRK skriver avdelingsleder Bjørn Wembstad at ledelsen ved sykehuset ikke kjenner seg igjen i påstanden om manglende fokus på rekruttering og langtidsplanlegging.

Han viser til flere langsiktige rekrutteringsprosjekter, som han sier de ser resultater av.

På grunn av stor arbeidsmengde har de også opprettet nye stillinger de siste årene, noe som har gjort rekruttering mer krevende.

– Det er vanskeligere å fylle tolv stillinger enn syv, skriver han.

Wembstad sier også at de ikke har kunnet forutse alle oppsigelsene som kom akkurat nå, og selv om de har utlyst stillinger og gjort nyansettelser har det vært et «unaturlig lavt» søkerantall.

Ekstra utfordring

Administrerende direktør for Finnmarkssykehuset, Eva Håheim Pedersen, påpeker at det på landsbasis er mangel på leger til medisinske avdelinger, og da er det vanskeligere å rekruttere i Finnmark.

– Når vi er lengst nord i landet er vi mer sårbare, sier hun.

Røsbø mener denne forklaringen ikke holder.

– Å konkludere med dårlig rekruttering som en unnskyldning – det hjelper ikke. Du må fortsatt løse problemet.

Eva Håheim Pedersen

Administrerende direktør for Finnmarkssykehuset, Eva Håheim Pedersen, sier det er vanskelig å rekruttere til medisinske avdelinger over hele landet – og da blir det ekstra vanskelig i Finnmark.

Foto: Allan Klo/NRK

Dyr løsning

Både Wembstad og Håheim Pedersen sier at de jobber kontinuerlig med rekruttering – blant annet ved å skaffe vikarer til kortere og lengre perioder.

Wembstad innrømmer at dette er en dyr og ugunstig løsning.

– Men vi kan vanskelig se at det på et tidligere tidspunkt kunne vært iverksatt tiltak som med stor sannsynlighet ville medført en annen situasjon i dag, skriver han.

Røsbø håper dette kan være en erfaring for Finnmarkssykehuset for hvor langsiktig de må planlegge.

– Det nytter ikke å gjøre noe dagen før noen skal ut i permisjon.