Hopp til innhold

– Behov for nytt regelverk for å stoppe spionasje

Leder i utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt, mener det er behov for å endre regelverket for å avdekke etterretning og innhenting av sensitiv informasjon om Forsvaret.

Brigadeøvelsen Rein 2 i Indre Troms

I løpet av to uker i november overvåket minst ti ukjente droner den store militærøvelsen Rein 2 som Forsvaret hadde med soldater fra U.S. Marines i indre Troms.

Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

– Regelverket er ifølge hærstaben ikke godt nok. Derfor må vi ta imot innspillene som Hæren kommer med på bakgrunn av denne saken og snarest oppdatere regelverket, sier Huitfeldt til NRK.

Leder i Utenriks- og forsvarskomiteen Anniken Huitfeldt

Huitfeldt synes det er alvorlig at det er identifisert ti droner under en militærøvelse i Troms.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Forsvaret og Norge står overfor et endret trusselbilde. Nylig avleverte Hæren en høringsuttalelse til forsvarsstaben der det etterlyses nye virkemidler for å hindre trusler mot rikets sikkerhet.

Det bør skje gjennom en ny lov om utvidet politimyndighet til Forsvaret, mener Hæren.

– Vår jobb er til enhver tid å sørge for at Hærens aktiviteter og installasjoner som kan ha betydning for rikets sikkerhet er skjermet og ivaretatt mot dem som måtte ha dårlige hensikter, sier brigader og stabssjef i Hæren, Ingrid Margrethe Gjerde.

De ønsker å kunne pågripe folk i en større avstand. I dag kan de kun gjøre det i umiddelbar nærhet av militære anlegg.

PST i dialog med Forsvaret

Men med dagens droneteknologi kan de som vil kikke Forsvaret nærmere i kortene gjøre det fra flere kilometers avstand.

Gjerde

– Dagens trusselbilde og den teknologiske utviklingen er en naturlig grunn for enhver tid å se på de lover og forskrifter som omhandler vår virksomhet, mener Ingrid Margrethe Gjerde.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Droneaktiviteten vi hadde under øvelse Rein er nettopp et eksempel en aktivitet vi må følge spesielt med på. Vi må til enhver tid kvalitetssikre at vi har systemer og lovverk som gjør oss skikket til å ivareta sikkerheten, sier Gjerde.

I løpet av to uker i november overvåket minst ti ukjente droner den store militærøvelsen Rein 2 som Forsvaret hadde med soldater fra U.S. Marines i indre Troms.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er orientert om hendelsene som Forsvaret selv har avdekket.

– Per nå er vi i løpende dialog med Forsvaret for å forsøke å få mest mulig opplysninger som de måtte sitte på om det som har foregått, sier Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST.

– Ikke uproblematisk

På Stortinget er det forståelse for at Forsvaret ønsker nye verktøy for å beskytte installasjoner og skjule forsvarshemmeligheter.

Trond Hugubakken

Trond Hugubakken forteller til NRK at PST per nå ikke formelt etterforsker saken, men at de ikke utelukker at det kan bli aktuelt med en etterforskning.

Foto: Thomas Fredriksen / SIOST/PST

– Det er alvorlig at det er identifisert ti droner under en øvelse i Indre Troms. Vi vet foreløpig ikke om dette er styrt fra et gutterom eller fremmede makter, så saken blir undersøkt, sier leder av utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt.

Det er ikke uproblematisk å gi Forsvaret utvidet politimyndighet for å håndheve fotoforbud og annen spionasje, mener professor i rettsvitenskap ved UiT, Magne Frostad.

– De fleste vil nok mene at det beste er å la dette være et anliggende for sivilt politi. I utgangspunktet bør ikke nødvendigvis de som utøver militær politimyndighet ha så mye kontaktflate med ikke militære. Man må i hvert fall ha gått opp dette ganske klart og få med seg lovgiver på dette.