– Barnehuset bør være i Hammerfest

Barneavdelingen ved Finnmarkssykehuset i Hammerfest er et naturlig sted for Statens barnehus som skal etableres i Finnmark, mener sykehusledelsen.

Leker på venterommet

Ved Statens barnehus foregår blant annet medisinske undersøkelser og avhør av barn med politi som er spesielt utdannet til å snakke med barn og ungdom som har blitt utsatt for eller har vært vitne til vold og overgrep.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Man har ikke en barneavdeling i Kirkenes, det er det som er vårt poeng. Barneavdelingen finnes kun et sted i Finnmark og det er i Hammerfest, sier avdelingslege Paul Ivan ved barneavdelingen i Finnmarkssykehuset.

Pal Ivan

Avdelingsoverlege Pal Ivan tror barnenavdelingen kan bidra i etableringen av Statens barnehus i Finnmark.

Foto: Allan Klo/NRK

Nylig ble det bestemt at Finnmark, som det siste fylket i landet, også skal få sitt eget barnehus. Prosessen med å avgjøre hvor Statens barnehus skal ligge er derfor nå i gang.

– Vi har en barneavdeling som er åpen til alle døgnets tider hele året. Dermed bør personalet som er på vakt kunne nok om å ta vare på barnet og om å ta vare på saken, slik at de håndterer bevismaterialet riktig. Det står og faller på bevismaterialet om det skal kunne bli en dom, sier Ivan.

Barnehuset i Bergen

Finnmark politidistrikt avhørte 169 barn i løpet av 2016. Snart vil barna i Finnmark bli avhørt i Finnmark og ikke i Tromsø sånn som i dag.

Foto: Even Nordheim Johansen

Ser til andre deler av landet

Finnmark politidistrikt avhørte 169 barn i løpet av 2016. Alle måtte reise til Tromsø for å foreta avhøret ved Statens barnehus der. Barnehuset i Tromsø samarbeider med medisinsk personell med kompetanse på barn ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Slik bør det være i Finnmark også, mener Ivan.

Statens barnehus legger til rette for dommeravhør og medisinske undersøkelser i barnevennlige omgivelser. Barnehusene rundt om i landet har spisskompetanse på seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner.

– Vi mener fagmiljøene må være så sterke som mulig rundt et barnehus. Et barnehus består av en samling av mange profesjoner som skal gjøre hver sin del av en stor og komplisert dokumentasjon. Da må Finnmarkssykehusets barneavdeling etter vårt syn delta i det fagmiljøet, sier Paul Ivan.

Finnmarkssykehuset

Barneavdelingen ved Finnmarkssykehuset i Hammerfest, mener et barnehus bør ligge i nærheten på grunn av kompetanse og fagmiljø.

Foto: Stian Strøm / NRK

Vurderer ambulerende ordning

At barn fra Finnmark har måttet reise til Tromsø for å avgi vitnemål, har bekymret politiet. De har lenge jobbet for å få etablert et barnehus også lengst nord og de vil derfor være sterkt inne i valget av lokalisering for det nye barnehuset, men hvor i Finnmark barnehuset skal ligge er imidlertid ikke like viktig for politiet.

– En mulighet er å legge til rette for en ambulerende ordning slik at vi etablerer to-tre steder i Finnmark med tilfredsstillende lokaler slik at vi kan minske reiseavstanden mest mulig for barn. Det viktigste i den prosessen vi nå går inn i er å tenke på barns beste, sier Morten Daae i Finnmark politidistrikt.

Visepolitimester Morten Daae

Morten Daae i Finnmark politidistrikt sier politiet vurderer en ambulerende løsning for barnehuset.

Foto: Jan Harald Tomassen

Barn blir uansett nødt til å reise

Uansett lokalisering, kommer man ikke utenom at barn i Finnmark også i framtiden må reise for å bli avhørt ved et barnehuset. Likevel veier dette opp for at Finnmark også skal ha et eget barnehus, mener Ståle Luther som er leder av Barnehuset i Tromsø.

– Selv med et barnehus i Finnmark, vil barn reise og det også med fly. Noen av barna vil også i framtiden overnatte, men vi mener helt tydelig at dette veier opp for ulempene. Det er også vår erfaring at det ikke er barna som har størst problem med å reise, det er det som oftest de voksne som har, sier leder Ståle Luther ved Barnehuset i Tromsø.