Hopp til innhold

– Barn vet ikke at de har rett til ikke å bli slått

Barneombudet startet i dag på sin tur i Finnmark med Barneombussen for å lære barn om deres rettigheter, og hva barna kan gjøre om disse rettighetene blir brutt.

Anne Lindboe

Barneombudet reiser rundt i landet i en Tabbert Campingvogn for å besøke barna der de bor.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Når barn ikke kjenner sine rettigheter kan de heller ikke si ifra og få den hjelpen de trenger, sier Anne Lindboe.

Barneombud Anne Lindboe forteller at de ofte ser at barn ikke kjenner til at det ikke er lov å slå. Barn vet ikke at det ikke er lov å utsette dem for overgrep. Eller at det ikke er lov å mobbe.

Mange barn vet heller ikke at de har rett til å bli hørt, og at de har rett til et privatliv. Dette er sterke menneskerettigheter som de har etter Barnekonvensjonen, men som altfor ofte blir brutt.

– Barn og unge må kjenne til Barnekonvensjonen, som er barnas egen lov. Den loven gir barn helt spesielle rettigheter.

Barnekonvensjonen er en del av norsk lov, og beskriver barn og unges rettigheter hjemme, på skolen og ellers i samfunnet.

For lite fokus på norske barn

Anne Lindboe mener det er for lite fokus på norske barn sine rettigheter i skolen selv om mange lærer om Barnekonvensjonen der.

– Det relateres ofte til internasjonale forhold. Så det er lett å tro at Barnekonvensjonen dreier seg om rett til vann, rett til vaksiner, rett til å ikke ha krig og rett til å få gå på skole. Dette er også veldig viktige rettigheter i Barnekonvensjonen, men den inneholder så mye mer.

Det at barn har rett til privatliv, rett til å bli hørt og til å ikke slått gjelder i høyeste grad norske barn. Men det er det altfor lite fokus på i undervisningen og det prøver vi å gjøre noe med ved å reise ut til barn og lære de om rettighetene sine.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Barneombudet på skolebesøk i Alta

Barneombud Anne Lindboe besøkte Aronnes skole i Alta i dag.

Foto: Barneombudet

Barneombussen

Ideen om Barneombussen kom etter at Anne Lindboe ble intervjuet av noen ungdommer før hun fikk jobben. De lurte på hva hun hadde tenkt å gjøre om hun ble barneombud.

De hadde en klar utfordring til henne: «Du må gi barn og unge mer og bedre kunnskap om sine rettigheter!» Ungdommene ønsket også at hun, som barnas talsperson, skulle gjøre seg mer kjent blant målgruppa.

Og nå har barneombudet vært og besøkt halve landet med Barneombussen. Hun besøkte Alta i dag, tirsdag 2. juni er hun på plass i Kautokeino, 3. juni er det Karasjok som får besøk. Så fortsetter turen til Vadsø 4. juni før barneombudets besøk avsluttes i Kirkenes den 5. juni.

Barneombussen var en del av Grunnlovsjubileet i 2014. 17. mai i år var det 200 år siden grunnloven ble skrevet på Eidsvoll. Grunnlovsjubileet ble feiret på forskjellige måter over hele landet, og Barneombussen var en del av feiringen.

Her kan du kontakte barneombudet om du trenger hjelp.