– Årets rypejakt var den desidert dårligste vi har hatt her oppe

Jeger Stig Mathiassen har opplevd den dårligste rypejakta på ti år. Men ferske jakttall viser at det fortsatt er langt igjen til bunnåret 2010.

Felt rype

Ferske jakttall viser at hver jeger har skutt 1,7 ryper per jaktdag så langt i høst. Det er langt over bunnåret 2010, da det ble skutt knappe 0,7 ryper per jeger per jaktdag.

Foto: Kai-Erik Bull

– Årets rypejakt var den desidert dårligste vi har hatt her oppe, forteller Stig Mathiassen, som har gått på rypejakt i Alta-området i ti år.

– Jeg gikk i tre dager uten å se en eneste fugl, forteller han.

Men på tross av at det har vært mye snakk om den lave rypebestanden i Finnmark i år, så er det fortsatt et stykke igjen til bunnen.

Ferske jakttall viser at hver jeger har skutt 1,7 ryper per jaktdag så langt i høst. Det er langt over bunnåret 2010, da det ble skutt knappe 0,7 ryper per jeger per jaktdag.

Ryper i vinterdrakt skutt i oktober

En jeger var heldig under hvitrypejakta i fjor, men rypeåret i år har vært langt dårligere.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Vil vurdere jaktordning

Like fullt: Finnmarkseiendommen skal nå evaluere sin egen jaktmodell, der enkelte områder stenges av for tilreisende jegere etter noen uker med jakt - men holdes åpen for mennesker bosatt i Finnmark, opplyser leder for utmarksseksjonen, Einar Asbjørnsen.

Einar Asbjørnsen

Einar Asbjørnsen, leder for utmarksseksjonen i Finnmarkseiendommen.

Foto: Eirik Palm/FeFo

– Vi har et system der vi stopper rypejakta for tilreisende jegere etter et visst jaktpress og det er ut i fra en erfaring om at jo flere dager det jaktes i et område, jo høyere er det prosentvise uttaket av rype, forklarer han.

– Hele dette systemet skal evalueres etter jakta i høst, slik at vi kan se om det er behov for å gjøre noen justeringer på hvor høyt jakttrykk som skal tillates, og om ordningen er egnet for å beskytte rypebestanden.

Rypejakt

Enkelte rypejegere har måttet nøye seg med å nyte utsikten i år.

Foto: Jan Øystein Aksnes

Ikke interessert i høyere trykk

Norges Jeger- og Fiskerforbund klaget på denne ordningen i 2011, fordi de mente den tilgodeså lokale jegere på bekostning av tilreisende.

Departementet avgjorde i 2013 at ordningen skulle evalueres etter jaktsesongen 2016.

Ryper i ”Hestkjølen” i Nordli

Ryper i flukt over Nordli.

Foto: Knut Andersen

– I etterkant av evalueringen vil det bli lagt opp til en høring der vi foreslår justeringer av forvaltningen vår for småvilt, sier Asbjørnsen.

Ifølge ham har Finnmarkseiendommen ikke interesse av et høyere jakttrykk enn dagens nivå. Målet er å ta ut 15 prosent av rypebestanden hver jaktsesong.

Så om årets trend fortsetter, hva gjør man da på fjellet når det ikke er en fugl å se?

– Det er jo lov til å ta fiskestanga fram også, sier Stig Mathiassen.

– I 2010 satt vi bare børsa hjemme og gikk og fisket. Det er fantastisk at man har den muilgheten også.