Hopp til innhold

– Arbeidstilsynet må granskes etter alvorlige mobbesaker

Tillitsvalgt og hovedverneombud i Tromsø kommune krever at Arbeidstilsynet i Nord-Norge granskes for manglende oppfølging i en alvorlig arbeidsmiljøkonflikt i Kultur og idrett.

Arbeidstilsynet

Tillitsvalgte mener Arbeidstilsynet gjorde en slett jobb i alvorlige trakasseringssaker i Tromsø kommune. Illustrasjonsbilde.

Foto: NRK

I et brev til Direktoratet for arbeidstilsynet krever Fagforbundet og hovedverneombudet i Tromsø kommune at Arbeidstilsynet i Nord-Norge granskes.

Bakgrunnen er at i 2010 mottok Arbeidstilsynet en bekymringsmelding, og startet en undersøkelse av det psykososiale arbeidsmiljøet i driftsavdelinga i Kultur og idrett i Tromsø kommune.

Bedriftshelsetjenesten Frisk fikk jobben med å kartlegge miljøet. Flere av dem som ble innkalt til bedriftshelsetjenesten forteller om overgrep og mobbing på arbeidsplassen. NRK har ringt og sendt tekstmeldinger til seksjonslederen i Kultur- og idrett, Drift for å få hans kommenter til kritikken, men han har ikke svart på noen av henvendelsene våre.

Bjørn Willumsen, leder i Fagforbundet i Tromsø kommune

Bjørn Willumsen er leder i Fagforbundet i Tromsø kommune.

Et internt gruppearbeid for å kartlegge arbeidsmiljøproblemene ble stoppet av ledelsen, og det ble meldt til Arbeidstilsynet at jobben var gjort, og arbeidsforholdene var bedret. Arbeidstilsynet var fornøyd med tilbakemeldingen, og la bort saken.

– Dette er en sak der Arbeidstilsynet i Nord-Norge har sviktet totalt, med farlige konsekvenser for mange mennesker, sier Bjørn Willumsen som er leder i Fagforbundet i Tromsø kommune.

Livsfarlig arbeidsmiljø

Siden 2013 har minst to fastleger sendt bekymringsmeldinger om arbeidsmiljøproblemene til Arbeidstilsynet.

Det er tre år etter at bedriftshelsetjenesten gjorde sin analyse av det psykososiale arbeidsmiljøet, og konkluderte med et livsfarlig arbeidsmiljø i driftsseksjonen til Kultur og idrett.

Flere ansatte fikk psykiatrisk hjelp på grunn av det de oppfattet som mobbing og trakassering på jobben.

– Noen av de ansatte var så traumatiserte at de gikk med selvmordstanker, sier Bjørn Willumsen.

Flere av dem ble sykemeldte, og sluttet deretter å jobbe i Kultur og idrett.

Etterlyser dokumentasjon

Willumsen har tidligere etterlyst dokumentasjon som gjorde at Arbeidstilsynet lukket saken, uten å nå fram.

– Dette er en av de alvorligste trakasseringssakene Fagforbundet i kommunen har vært borte i, sier fagforeningslederen.

Tilsynsleder i Arbeidstilsynet, Angela Westphal sa i august til NRK følgende på spørsmål om dokumentasjon for å lukke saken:

– Arbeidstilsynet innhenter alltid den dokumentasjonen som er nødvendig, både når vi åpner en tilsynssak og når vi lukker den, sier Westphal.

– Hadde dere god nok dokumentasjon før dere valgte å lukke saka?

Arbeidstilsynet innhenter alltid den dokumentasjonen som er nødvendig, både når vi åpner en tilsynssak og når vi lukker den, sier Westphal.

Gir varslerne skylden

Kultur og idrett

Flere ansatte i Kultur og idrett fikk psykiatrisk hjelp på grunn av det de oppfattet som mobbing og trakassering på jobben.

Sommeren 2014 varslet tilsynet nye undersøkelser av arbeidsmiljøet i driftsseksjonen i Kultur og idrett, etter bekymringsmeldingen fra en fastlege.

I et brev til Arbeidstilsynet, underskrevet av blant andre daværende kultur -og idrettssjef Kåre Sørensen og nåværende verneombud Einar Heim-Dahl får det tidligere verneombudet og tillitsvalgte skylden for det farlige arbeidsmiljøet:

«Dette var et resultat av en ukultur som daværende tillitsvalgt og verneombud representerte. Den hadde ikke støtte blant de øvrige ansatte, eller representerte realiteten ......Vi har i dag et godt arbeidsmiljø og ryddige forhold».

Tilsynsleder Angela Westphal bekreftet i august overfor NRK at også denne saka ble lagt på hylla av Arbeidstilsynet.

Fagforbundet og hovedverneombudet i Tromsø kommune har sendt brev til Direktoratet for arbeidstilsynet der de krever at Arbeidstilsynet i Nord-Norge granskes for å ha henlagt saken.

Direktoratet melder til NRK at de har mottatt brevet, og vil se nærmere på saken.