– Ansatte på barnehus bør ha mer nettkunnskap

Stadig flere seksuelle overgrep mot barn skjer via internett og sosiale medier. Men en fersk rapport viser at ansatte ved barnehusene mangler nødvendig kunnskap for å hjelpe barn som er utsatt for overgrep på nett.

Mobilen er en viktig del av hverdagen

Forsker Aina Winsvold mener det fortsatt er for lite fokus på nettovergrep.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

– Mørketallene for seksuelle overgep på internett og i sosiale medier er store, forteller Aina Winsvold, som er forsker ved velferdsforskningsinstituttet NOVA i Oslo.

Onsdag legger hun fram en rapport om hvordan de statlige barnehusene avdekker og følger opp saker der barn har blitt utsatt for seksuelle overgrep via nett.

De ansatte må ha mer kunnskap om internett og sosiale medier, mener Winsvold.

– Vi har hatt veldig lite fokus på nettovergrep, og det gjør at man ikke har den bevisstheten på det. I tillegg vet de ikke så mye om sosiale medier som de kanskje hadde trengt, sier hun til NRK.

Barnehuset Tromsø

Statens barnehus er et tilbud for barn og ungdom som har vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, og hvor det foreligger en politianmeldelse.

Foto: Laila Lanes / NRK

– Uten kunnskap blir det færre henvendelser

I sin rapport har Winsvold intervjuet ansatte hos de ti statlige barnehusene i landet om hvordan de avdekker og følger opp saker hvor barn har blitt utsatt for seksuelle overgrep på internett.

Statens barnehus er et tilbud for barn og ungdom som har vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, og hvor det foreligger en politianmeldelse.

I rapporten kommer det fram at de ansatte selv ønsker større kompetanse på internett og sosiale medier.

– Hvis ikke de aktuelle barnehusene er opptatt av nettovergrep vil det også føre til at de får færre henvendelser om dette. Men hvis de forteller omverden at de bryr seg, at det blir tatt tak i og det er et fokus på det, vil de få flere henvendelser tenker jeg, sier Winsvold.

– Punkt vi må se nærmere på

På Barnehuset i Tromsø utgjør seksuelle overgrep på nett en relativt liten del av sakene de følger opp, men leder Ståle Luther sier de ser en økning.

Luther

Ståle Luther er leder for Barnehuset i Tromsø, og ønsker at de ansatte skal få større kompetanse på internett.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Bruk av internett og sosiale medier eksploderer. Det er ikke noe som har kommet helt nylig, men teknologien utvikler seg. Man har sett at ny teknologi også gir mulighet til å begå kriminalitet på nye måter, sier han.

Luther mener det er politiet sin jobb å få fram mange av detaljene rundt overgrepene i avhør, men er enig i at det trengs mer kunnskap om barn sine nettvaner blant de ansatte.

– Det er helt klart et punkt vi må se nærmere på. Det er nok klare fordeler at vi er med i terminologien og vet hva ting handler om. At vi forstår hvilke muligheter teknologien gir.