– Alpin-VM vil få ringvirkninger

– Narvik som Norges kandidat til å arrangere alpin-VM vil komme hele landsdelen til gode. Det sier Alpin-VMs daglige leder, Erik Plener i Narvik, som er glad for støtten til søknaden fra alle kommunene i landsdelen. Også Nordnorsk Reiseliv er glad for at Narvik ble valgt. – Reiselivsnæringa må utnytte all oppmerksomheten som nå oppstår rundt Narviks kandidatur, sier administrerende direktør, Trond Øverås.