Hopp til innhold

– Å bruke fysisk tvang er svært invaderende og kan sette store spor

En mor har politianmeldt en Tromsø-skole for fysisk tvang på sønnen hennes. Roald Øien, forsker på autisme ved Norges arktiske universitet, mener at fysisk tvang kun skal brukes når det er fare for liv og helse.

Roald Øien

Roald Øien, forsker på autisme ved Norges arktiske universitet (UiT)

Foto: Pia Tøhaug/NRK

I går fortalte NRK at Sommerlyst ungdomsskole i Tromsø er politianmeldt av en forelder. Siv Lintvedt mener at hennes autistiske sønn er utsatt for ulovlig fysisk tvang på skolen hele 23 ganger dette skoleåret. Hun har også anmeldt byråden for utdanning for manglende inngripen i saken.

Opplæringsloven slår fast at det ikke er lov å bruke fysisk refsing i skolen.

Roald Øien, forsker på autisme ved Norges arktiske universitet (UiT), sier likevel at tvang kan brukes i de tilfellene personen er til fare for seg selv eller andre.

– Jeg mener at tvang kun skal brukes når dette skjer. Å bruke fysisk tvang er svært invaderende. Det kan sette store spor hos de fleste mennesker, men særlig barn som kanskje ikke skjønner hva som skjer, for eksempel autister. For disse kan det være ganske uforklarlig å bli holdt fast fysisk, sier han til NRK.no.

Han kan ikke kommentere saken i Tromsø, men uttaler seg på generelt grunnlag.

Lintvedts sønn er 14 år og går på ressursskolen for elever med autisme, en avdeling på Sommerlyst. Ifølge Lintvedt bruker hverken hun eller sønnens personlige brukerstyrte assistenter tvang på ham hjemme, derfor mener hun det burde være unødvendig å bruke det på skolen.

Stabilitet svært viktig

Øien understreker at det går an å regulere skadelig adferd eller selvskading hos autistiske barn uten å ty til tvang, for eksempel ved å prøve å snakke rolig til dem.

– Man kan også styrke kommunikasjonen via bilder, det kan redusere utagerende atferd betraktelig. For eksempel finnes det enkelte intervensjonsprogrammer for mennesker med nedsatt funksjonsnivå. Disse kan brukes til å trene på å håndtere vanskelige situasjoner.

Ifølge Øien er stabilitet svært viktig for at slike elever skal få oppfylt behovene sine på skolen.

– Det er viktig at disse elevene har mennesker rundt seg som faktisk kjenner dem godt. I tillegg er det viktig at hver enkelt elev har en klar, strukturert og individuell opplæringsplan.

I den aktuelle saken fra Tromsø skal Fylkesmannen undersøke om skolen følger opplæringsloven – på bakgrunn av bekymringsmeldinger fra foreldre om endringer i personalet som har ansvar for elever med spesielle behov.

– Hva kan skje dersom de trygge rammene eller rutinene endrer seg for disse elevene?

– Det kan variere. Noen har ingen problemer med at det er nye mennesker rundt dem, andre blir utagerende i atferden.

– Alltid mer ustabilt på skolen

Moren i den aktuelle saken mener at bedre dialog mellom hjemmet og skolen ville bidratt til en bedre skolehverdag for sønnen. Øien mener at et godt samarbeid mellom skole og hjem er viktig for alle barn, men særlig for autistiske.

– Samtidig må man huske på at det aldri vil bli som hjemme på skolen. Det er mindre stabilt på skolen, og foreldre har en helt egen evne til å forstå sine barn. så det handler om å få gitt skolen mest mulig informasjon-