– Kan få refusjon for å bytte brannfarlig del på berederen

Mange sjekker nå varmtvannsberederne sine etter advarsel om brannfare fra produsenten Oso. Forbrukerrådet informerer om rettighetene deres.

Brent varmtvannsbereder

I går ble en brann i Nordheimsund i Hordaland forårsaket av nettopp varmtvannsberederen Oso har varslet om.

Foto: PRIVAT

NRK fortalte i går at varmtvannsberedere fra Oso produsert fra 2009 til 2011 har en elektrisk feil.

Disse har forårsaket flere branner og branntilløp i Norge de siste årene, inkludert dødsbrannen i Harstad der ei kvinne i 70-årene omkom.

Helene Falch, regiondirektør i Forbrukerrådet i Troms, forteller at man vanligvis har fem års reklamasjonsrett på slike produkter, men at det ikke gjelder i tilfellet med disse berederne.

– Fordi produktet er brannfarlig har man faktisk ti års reklamasjonsrett, sier hun.

Helene Falch

Helene Falch, regiondirektør ved Forbrukerrådet i Tromsø

Foto: Kjell Håkon K. Larsen
Kan få refusjon

Oso hotwater ber de som har brannfarlige varmtvannsberedere om å melde fra til dem. Firmaet vil deretter sende ut en ny del til berederen som folk lovlig kan montere selv.

Det er kontakten som har forårsaket utfordringen, her er det en komponent som må byttes ut.

– Hva med dem som ikke våger eller klarer å skifte ut denne selv?

– De skal ta kontakt med produsenten eller rørleggeren som installerte varmtvannsberederen for å få hjelp. De skal ikke ha noen ekstrautgifter fordi det er en feil på produktet, sier Falch.

Ifølge regiondirektøren har man krav på refusjon dersom man trenger hjelp av en håndverker for å skifte ut denne delen.

– Men det er noen forutsetninger. Ta aller først kontakt med leverandøren eller rørleggeren som og gi dem anledning til å sende en mann på oppdrag. Lar ikke det seg gjøre, må man bare dokumentere utgiftene og fremme kravet til selger eller leverandør, sier hun, og legger til:

– Blir ikke partene enige, kan vi hjelpe dem med å mekle i saken.

Falch anbefaler de som har de aktuelle varmtvannsberederne om å trekke ut stikkontakten hvis de skal forlate hjemme i lengre tid.

– Har varslet godt nok

Avdelingsdirektør Torbjørn Hoffstad i DSB poengtere at ansvaret for et produkt helt og holdent er produsentens.

– Så er det opp til myndighetene å følger opp at lover og regler blir fulgt, sier han.

– I går sa politiet at disse varmtvannsberederne er tikkende brannfeller. Hvorfor har dere ikke gjort mer for å følge opp produsenten?

– Vi fikk en melding fra Oso i 2012 hvor de opplyste at de hadde funnet feil ved noen av produktene sine. I løpet av disse fire årene har det vært en kontinuerlig informasjonskampanje som både har rettet seg mot lokale aviser og riksmedier, svarer Hoffstad.

Produsenten mener at de har brukt mye tid på å nå frem til publikum.

– Informasjon har vært gitt gjennom annonser i alle landets aviser i flere omganger siden feilen ble oppdaget, men det har vært umulig å nå fram til alle som kan ha disse berederne i huset, sier daglig leder i Oso Hotwater Sigurd Braathen.

– Etter produktansvarsloven har produsenten en klar varslingsplikt i slike situasjoner, men så vidt meg bekjent har Oso oppfylt dette kravet. Jeg vil likevel si at det er behov for å informere bredere i slike saker – som gjelder fryktelig mange, sier Falch.

Nyheter fra Troms og Finnmark