Hopp til innhold

90 piloter går til sak mot Babcock

Pilotene inngikk en avtale med flyselskapet Babcock. De går nå til sak mot sin nye arbeidsgiver som skal drive ambulanseflytjenesten. Det overrasker ledelsen i Babcock.

Babcocks ambulansefly

NYE FLY: Babcock skal sette inn ti fly av typen Beech B250 i ambulanseflydriften. Flyet skal ha to piloter og én flysykepleier. Det vil ha plass til to bårer og to sitteplasser. Flyet kan fly i 35 000 fots høyde, har en maksimal rekkevidde på 2700 kilometer og får en topphastighet på 560 km/t.

Foto: Vigdis Wagø-Wares / NRK

– Det er viktig prinsipielt å få en rettslig avklaring av hvilke rettigheter en arbeidsgiver har etter en anbudsrunde som dette. Både for disse pilotene, men også for framtidige avtaler, sier advokat Lars Holo til NRK.

Han representerer 90 piloter i Babcock som nå saksøker sin egen arbeidsgiver, skriver Dagbladet.

Pilotene mener de har krav på å beholde sin lønn og ansiennitet når ambulanseflyselskapet Babcock overtar driften av luftambulansen 1. juli i år.

Lars Holo, viser til at hans klienter jobber med det samme, på samme sted og med samme pasientgruppe som tidligere. Dermed mener pilotene at de har krav på å beholde de vilkårene de hadde da de var ansatt i Lufttransport.

– Pilotene ønsker å beholde lønnen og ansienniteten de hadde. Det å få med seg ansienniteten er viktig i denne bransjen. Deres rettigheter bygger på den.

Overrasket

Direktør i Babcock, Marius Hansen, skriver i en pressemelding at de er overrasket over at det er varslet søksmål om virksomhetsoverdragelse fra pilotene, etter at partene ble enige om en tariffavtale i fjor.

– Vi brukte mye tid og ressurser på å bli enige om en tariffavtale og lønnsvilkår som ga oss den forutsigbarheten vi trengte for å kunne sikre alle pilotene jobb i tjenesten videre. Derfor er vi overrasket over at søksmålet kommer nå, sier Hansen.

Selskapet er uenige i at ansettelsen av pilotene er å anse som virksomhetsoverdragelse, men lar ikke søksmålet gå ut over arbeidet med overtakelsen 1. juli. Babcock har derfor overlatt saken til NHO og deres jurister.

Marius Hansen

TATT PÅ SENGA: Søksmålet fra 90 piloter kom overraskende på Marius Hansen og resten av ledelsen i Babcock.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Mye kaos

Det svensk-britiske flyselskapet Babcock SAA vant i anbudskonkurransen om luftambulanseflygingen i Norge i 2017. De overtar tjenesten 1. juli i år.

I etterkant av anbudskonkurransen har det vært mange uenigheter. En av dem var at pilotene i Lufttransport, selskapet som har flydd luftambulansene de siste årene, ikke ønsket å gå med på lønnsavtalene de ble tilbudt fra Babcock. En avtale som ville gi dem flere hundre tusen kroner mindre i lønn.

Pilotene mente overtakelsen gikk under arbeidsmiljølovens bestemmelser ved såkalt virksomhetsoverdragelse. Det vil si at de ansatte skal beholde lønnsordningene sine dersom virksomheten blir overtatt av noen andre.

I juni i fjor ble Norsk Flygerforbund og Babcock enige om pilotenes avtale. Men nå har altså 90 piloter stevnet Babcock for retten. De er uenige med Babcock, som mener overtakelsen ikke faller inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser ved såkalt virksomhetsoverdragelse.

Uproblematisk

Yngve Carlsen, leder i Norsk Flygerforbund, sier til NRK at dette egentlig er uproblematisk.

– Det er snakk om en gruppe piloter som ønsker en rettslig avklaring på om overtakelsen faller inn under bestemmelsene for virksomhetsoverdragelse eller ikke. De gjør dette på eget initiativ, sier Carlsen.

– Dette vil ikke få konsekvenser for selve overtakelsen. Pilotene er i gang med opptreningen sin, og har ingenting med selve søksmålet eller den prosessen å gjøre. Og utfallet av søksmålet vil heller ikke påvirke overtakelsen. De vil som sagt rett og slett teste sine rettigheter etter arbeidsmiljøloven.

Direktør i Luftambulansetjenesten Øyvind Juell sier dette er en sak mellom pilotene og arbeidsgiver, og som ikke Luftambulansen er en del av. Luftambulansen var imidlertid involvert i utformingen av anbudet, og stilte da ikke krav om virksomhetsoverdragelse.

Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell

Direktør i Luftambulansetjenesten Øyvind Juell sier dette er en sak mellom pilotene og arbeidsgiver, og som ikke Luftambulansen er en del av.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Det var fordi det mest sannsynlig ville stride i mot EU-regelverket innenfor visse områder, og da kunne ikke vi legge inn dette som et krav i anskaffelsen. Det er også umulig å forutsi i forkant av en sånn anskaffelse om det blir virksomhetsoverdragelse, og om kravene til virksomhetsoverdragelse er oppfylt. .

Forstår frustrasjonen

NHO som representerer selskapet i rettstvisten sier til NRK at de ikke har mottatt søksmålet, og derfor ikke kan kommentere i detalj.

– Men vi forstår Babcocks frustrasjon, spesielt etter at man i fjor vår sikret samtlige piloter fast jobb i selskapet, og ble enige om en tariffavtale. Et søksmål bare uker før Babcock skal starte driften bidrar heller ikke til ro eller et godt samarbeidsklima, sier Margrethe Meder, direktør for NHOs advokattjenester i en e-post til NRK.