9 av 19 kommuner vil ikke ta imot flyktninger

På tross av den største flyktningstrømmen i verden etter andre verdenskrig tar ikke finnmarkskommunene imot flere flyktninger til neste år.

Ingøy Sommerstemning på Ingøy i Måsøy kommune

Måsøy kommune er blant kommunene som ikke tar imot flyktninger i år og til neste år. her fra Ingøy.

Foto: Allan Klo

9 av 19 finnmarkskommuner vil fremdeles ikke si ja til å ta imot flyktninger, til tross for at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sier at behovet for mottakskommuner vil øke i årene som kommer.

Kommunene dette gjelder er Vardø, Berlevåg, Gamvik, Måsøy, Loppa, Hasvik, Porsanger, Karasjok og Kautokeino.

I 2016 vil Finnmark ta imot 280 flyktninger, noe som er omtrent på samme nivå som i 2015. IMDi tror antall flyktninger vil øke i årene som kommer.

Sør-Varanger på topp

Sør-Varanger tar imot flest, 160 personer innen utgangen av 2016. Nest flest tar Vadsø imot, med 130 flyktninger i løpet av 2015 og 2016.

– Vi er et veldig multikulturelt samfunn her i Sør-Varanger allerede, Vi har over 70 nasjonaliteter fast bosatt. Vi har en god tradisjon og historie i å være åpen og ta imot mennesker på flukt som trenger hjelp, sier ordfører Cecilie Hansen (Sp) i Sør-Varanger.

Mangler boliger

Blant kommunene som takker nei til å ta imot flyktninger er Vardø, som skylder på boligmangel. Bosetting av flyktninger har vært et spørsmål i flere av NRK og Amedias valgdebatter de siste ukene. I Kautokeino svarte Venstres ordførerkandidat Anton Dahl at han kun ville ta imot flyktninger fra nord for Polarsirkelen.

Lebesby kommune skal for første gang ta imot flyktninger, og har sagt ja til å ta inn 21 personer fordelt på tre år. Ordfører Stine Akselsen (Ap) mener kommunen ikke har vært klar tidligere.

– Vi ser at det viktigste er å ha jobb og å kunne integrere dem. Dette faller på plass med ny fiskeindustri og vi skal i gang med å bygge boliger, sier hun.

Kan bli økt behov

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ber kommunene om å bosette 50.000 flyktninger i årene 2016-2019.

– Behovet både for 2016 og de neste årene vil kunne øke, gitt den utviklingen vi ser av mennesker som søker beskyttelse i mange europeiske land i dag, sier Geir Barvik, IMDis direktør i en pressemelding.

Tidligere i år besluttet Stortinget å innføre et ekstratilskudd på til sammen 50 millioner kroner som gis til kommuner som bosetter flere enn IMDi anmoder om.

Med kommunevedtakene som er fattet så langt i år er det realistisk at 10.000 flyktninger blir bosatt i 2015, som da vil være en økning på nesten 30 prosent fra 2014.