72 kommuner har klaget på politireformen

Det er sendt inn i alt 72 klager fra kommunene mot å redusere antall politi-tjenestesteder fra 340 til 221. Salangen er blant dem.

salangen

Salangen var raskt ute med klage, sier ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo. Her sammen med lensmann Hans Roar Rasmussen.

Foto: Arild D. Moe

Imidlertid er bare 51 av klagene levert etter gjeldende forskrifter. De 21 kommunene som har levert klager som ikke oppfyller kravene til nå, får anledning til å endre på klagene,
skriver Politiforum.

Salangen er blant Troms-kommunene som har klaget. Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo sier deres klage er prinsipiell:

– Dersom kravene til måten reformen skulle gjennomføres på skal følges, må vår klage bli tatt til følge, sier hun.

Prestbakmo mener det er flere enn 72 kommuner som har klaget. Hun mener å vite at Lavangens klage ikke er kommet med.

Ikke bygd på lokalkunnskap

– For Salangen kommune handler ikke klagen om å redusere polititjenestene for våre naboer, men om å be om en ny vurdering for å gi en bedre polititjeneste for alle, sier Wiggen Prestbakmo. Hun mener planen ikke har lokalkunnskap nok til å gjennomføre sine forslag.


De 51 klagene omhandler inndeling i lensmanns- og
politistasjonsdistrikter eller sammenslåing eller nedleggelse av
lensmannskontor eller politistasjoner. Nå skal klagene behandles
av Politidirektoratet.


Av de 72 klagene kommer 13 fra Øst politidistrikt. Øst
politidistrikt omfatter tidligere Østfold, Follo og Romerike
politidistrikter. Det har vært mye uenighet rundt nedleggelsen
av lensmannskontorer spesielt på Romerike.


I Trøndelag og Vest politidistrikter er det begge steder kommet
elleve klager. Verken Oslo kommune, Asker kommune eller Bærum
kommune har klaget på prosessen i Oslo politidistrikt.

Ikke klager fra Finnmark

Heller ikke i Finnmark er det kommet noen klager på den nye
tjenestestedsstrukturen.


Seks av klagene i Øst politidistrikt er imidlertid ikke etter
forskriften, og det samme gjelder fem av klagene i Vest.
Trøndelag politidistrikt er dermed det distriktet som står med
flest gjeldende klager per dags dato.


Blir ikke klagene tatt til følge i Politidirektoratet, sendes de
videre til Justisdepartementet.
(©NTB)

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Programleder Gunnar Grindstein gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark

Programleder Gunnar Grindstein gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark