Barn må vente lenger på psykisk helsehjelp enn voksne i nord

Ventetiden for barn og unge som trenger psykisk helsehjelp øker igjen i Nord-Norge. Barn må vente lenger enn voksne på hjelp.

Illustrasjon

Barn i Nord-Norge må fremdeles vente lengre enn voksne på psykisk helsehjelp.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Nå er ventetiden oppe i 70 dager for barn som søker psykisk helsehjelp hos Helse Nord.

Mens helseforetakene i alle andre deler av landet har en nedgang, har Helse Nord brutt loven som gir barna rett til behandling dobbelt så mange ganger de siste tre månedene.

– For det første får vi en del fortvilte foreldre som ringer. Og så er de som jobber hos oss veldig fortvilte. De vil jo gjerne at pasientene skal få en behandling når de trenger det, sier psykologspesialist og leder av Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Børge Mathiassen.

48 prosent økning

Sykehuset dekker en stor andel av barna i landsdelen, og Mathiassen forteller at sykehuset de tre siste månedene har hatt en 48 prosents økning på antallet barn som henvises.

– Med den bemanningen vi har i dag er det altfor mange, sier han.

Mathiassen forteller at sykehuset ikke vet akkurat hvorfor denne økningen har kommet.

Starter kveldstilbud

I Helse Sør-Øst må barna vente 46 dager, i gjennomsnitt, på psykisk helsehjelp. For barna i Nord-Norge er ventetiden 70 dager.

En ventetid Helse Nord tidligere ikke ville godta, men som igjen har blitt en realitet. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Tromsø har bestemt seg for å gjøre noe med situasjonen.

– Det vi skal gjøre som strakstiltak er å sette i gang en kveldspoliklinikk for å øke kapasiteten, og gi disse barna et tilbud, sier Mathiassen.

Og Helse Nord skal nå undersøke årsaken til de høye tallene, sier informasjonsansvarlig Kristian Fanghol.


Nyheter fra Troms og Finnmark