Har båret på historier i 70 år uten å fortelle

I 2014 er det 70 år siden frigjøringen av Finnmark og evakueringen og brenningen av Finnmark og Nord-Troms.

Heidi Stenvold

Det som har overrasket Heidi Stenvold er hvor mye egne historier og data som finnes i Nord-Troms og Finnmark, men som ikke er blitt fortalt.

Foto: Inghild Eriksen

I 70 år har folk båret på historier, kanskje uten å fortelle de til noen. Det forsøker utstillingen «Mens vi venter på neste båt, forsyninger og frihet» å gjøre noe med.

– En av mine informanter har sagt at hun følte at det rådet en stille panikk. Folk var veldig opptatt av hvor de skulle videre, spurte hverandre om deres neste stoppested, men folk kunne ikke svare så godt. De visste nemlig ikke selv, sier Heidi Stenvold.

Dette foregår i Nord-Troms og Finnmark høsten 1944, frem til våren 1945. En stille panikk, slik et tidsvitnet har fortalt til Stenvold.

Det er bare en historie av mange, hun sammen med Nina Planting Mølman ved gjenreisingsmuseet har samlet inn.

– De gikk bare og ventet på beskjeden om når de skulle bringes videre. I mellomtiden satt evakueringskomiteen i Tromsø hver dag klokken elleve og lurte på hvordan de skulle få tak i nok båter og hvem som skulle prioriteres med neste sending sørover, sier hun.

De som ble igjen

Kartet viser hvem som ble igjen under evakueringa.

Foto: GJENREISNINGSMUSEET FOR FINNMARK OG NORD-TROMS
Tromsø by var transitthavn

Tromsø var hovedtransitthavn for de evakuerte fra Nord-Troms og Finnmark.

Foto: Tromsø Museum – UIT - Norges Arktiske Universitet

Fortalt for første gang

Noen av tidsvitnene har for første gang delt sine opplevelser med Nina og Heidi.

Satt sammen med bilder og data fra historiske arkiver, utgjør det utstillingen "Mens vi venter på neste båt forsyninger og frihet", som åpnet i Alta onsdag kveld.

Å bli kjent med historia på ny har bydd på overraskelser også for Nina Mølman som historiker: biter fra folks hverdagsliv har gitt de et annet bilde enn det den nasjonale fortellingen om evakueringa og krigen sier noe om.

– Her ser vi en tysk soldat som ligger med hodet i armene og har en ganske stor samling av tomme ølflasker rundt seg. Han er sannsynligvis beruset - vil jeg tro. Det er et blikk på det menneskelige i krigssituasjonen at både sivilbefolkningen og soldatene hadde et dagligliv utenfor krigshandlingene. Under bildet står det "Å drukne sine sorger eller drikke seg til mot?". Det har vært spesielt i forhold til brenningen av Finnmark og tilintetgjørelsen av landsdelen. Soldatene hadde veldig mange rekvisisjoner på alkohol i den perioden der brenningen starter.

«Vet du om min mann har reist nordpå eller hjem?»

Fra evakuering til regulering handler om brenningen av Finnmark og Nord-Troms, tvangsevakueringen og den tyske tilbaketrekkingen fra landsdelen. Ved Knut Erik Jensen.

Finnmark mellom øst og vest: Finnmark brenner. Av Knut Erik Jensen.

Et annet bilde er av to kvinner på en trapp i tilsynelatende vanlige gjøremål. Den ene har tørkle på hodet, og titter skrått på den andre.

– Overskriften til bildet er: «Vet du om min mann har reist nordpå eller hjem?» I dette bildet er det tenkt at den ene spør den andre om hvor mannen er. En av dem har fått beskjed mens den andre må leve i uvisshet.

Og det som har overrasket de to, den ene historiker og den andre antropolog, er hvor mye egne historier og data som finnes i Nord-Troms og Finnmark, men som ikke er fortalt.

– I forhold til frigjøringen av Finnmark synes jeg at den ikke har blitt fremstilt i historien i det hele tatt. Det er viktig å se at forholdene i øst og i vest var svært forskjellige, og så er det veldig interessant å se på at forholdet til de som kom utenfra.

Viktig historie

Evakuering fra Porsanger

Anna Malene Larsen og Petra Henningsen fra Porsanger, på vei til lasteskipet Carl Arp senhøsten 1944. Mange av deres medpassasjerer døde under den harde turen til Narvik.

Foto: Norges Hjemmefrontmuseum

Utstillingen er ment å gi folk noen nye perspektiver på den kanskje vanskelige høsten Nord-Troms og Finnmarks historie - gjennom bilder, arkvidykk og ikke minst folks egne fortellinger fra tiden.

Responsen på prosjektet har vært stor, både før og etter åpningen, og Mølmann og Stenvold tror ennå at den viktigste historia ikke er fortalt.

– Jeg synes det er så viktig at tidsvitnenes egne historier samles inn mens vi ennå kan, slik at de blir satt inn i en kontekst og gir en større historisk forståelse, sier Nina Planting Mølmann ved Gjenreisingsmusset for Finnmark og Nord-Troms.

Utstillingen er tilgjengelig for folk på Alta bibliotek fra onsdag denne uken, før vandreutstillingen sendes videre.

Nina Planting Mølman

Nina Planting Mølman ved gjenreisingsmuseet.

Foto: Inghild Eriksen

Tvangsevakueringa i Nord-Troms og Finnmark

Laster innhold, vennligst vent..