Massiv utmeldelse av kirka etter Gelius-bråket

Prestestriden i Ibestad er fastlåst og kirkevergen føler seg motarbeidet av bispedømmekontoret. 64 personer har meldt seg ut av kirka, og flere kommer trolig til å gjøre det samme.

Einar Gelius

Einar Gelius besøkte Ibestad i februar og holdt blant annet gudstjeneste.

Foto: Nils Mehren

Kirkeverge Frank Steinsvik i Ibestad i Sør-Troms fortviler og føler seg motarbeidet av prost, biskop og bispedømmerådet i Nord-Hålogaland.

Han og menigheten ville ha Einar Gelius som sokneprest, men fikk det ikke.

Daglig melder folk seg ut av kirka i den lille øykommunen etter at Gelius ikke fikk prestejobben i kommunen.

Siste opptelling viser at 64 innbyggere i Ibestad har levert sine utmeldingspapirer til Den norske kirke. Totalt er det 1430 som bor i øykommunen, ikke langt fra Harstad.

– De har mista trua, om ikke på Gud så i alle fall på dem som styrer kirka her nord, sier kirkevergen som selv kommer til å forlate Ibestad før året er omme.

– Ikke meld dere ut

Frank Steinsvik

Kirkeverge Frank Steinsvik i Ibestad.

Foto: Nils Mehren / NRK

I dag er også Einar Gelius selv på banen. I et innlegg gjengitt i flere aviser ber den landskjente presten folk i Ibestad om å bli værende.

– Ikke meld dere ut. Bli værende, og kjemp for en åpen og raus folkekirke, er hans budskap.

I innlegget er han ikke nådig i sin omtale av de kirkelige lederne i bispedømmet.

Enig med Gelius

Ordfører Dag Brustind og kirkeverge Frank Steinsvik advarer også mot de massive utmeldelsene som nå skjer.

Utmeldingene kommer på grunn av skuffelse og sårhet. Folk i Ibestad synes mest synd på Gelius som de oppfatter blir utsatt for hets og usaklig kritikk.

Per Oskar Kjølaas

Per Oskar Kjølaas, biskop i Nord-Hålogaland.

Foto: Kenneth Hætta / Den norske kirke

– De med høyest etisk standard er i dette tilfelle mobberne, sier Frank Steinsvik.

Isfront

Som talsperson for kirka i Ibestad merker også Steinsvik en isfront fra bispedømmekontoret i Tromsø.

– De verken svarer på telefonen når jeg ringer, eller tar noen kontakt tilbake, sier Steinsvik.

Steinsvik sier at sist det var kontakt mellom kirkevergen i Ibestad og bispedømmekontoret var 6. desember i fjor, da Gelius-saken ble kjent.

Menighetsrådet fratrer

Situasjonen er nå så betent at også menighetsrådet er i ferd med å gi opp sine verv.

– Kanskje er jeg uten hele rådet før uka er omme, sier kirkevergen.

En måned etter at prestestillinga ble lyst ut, har det ikke kommet en eneste henvendelse til kirkekontoret i Ibestad.

– Jeg tviler på om noen vil søke, når de vet hvilken behandling Gelius fikk i bispedømmerådet. Og finner bispedømmerådet sin kandidat, vil denne neppe bli godtatt av menigheten. Det har oppstått en disharmoni mellom folket i Ibestad og kirkelederne i bispedømmet, sier kirkeverge Frank Steinsvik.

Bråket i kirka har ikke påvirket kirkesøkninga i Ibestad, sier kirkevergen.

De 10–12 aktive på Rolla går fortsatt til gudstjeneste, det samme er situasjonen med de vel tjue aktive på naboøya Andørja – når de en sjelden gang får en vikarprest på prekestolen.

Biskopen beklager utmeldelsene

Biskop Per Oskar Kjølaas synes det er trist og beklagelig at så mange i Ibestad har meldt seg ut av kirka i kjølvannet av «Gelius-saken».

Han kjenner seg ikke igjen i Steinsviks beskrivelse og avviser kritikken fra kirkevergen i Ibestad.

Prosten har ved to tilfeller vært i Ibestad for å møte menighetsrådet.

– Mitt mål er å roe ned situasjonen, og skaffe Ibestad en god prest, sier Kjølaas til NRK.

– Kaster bensin på bålet

– Det kirkevergen nå gjør med sine uttalelser er å kaste bensin på bålet, sier Kjølaas tydelig irritert.

Og han fortsetter:

– Jeg har ikke mottatt en eneste henvendelse fra Ibestad i den aktuelle saka, og har valgt å holde en lav profil for ikke å skjerpe konflikten ytterligere, avslutter biskopen.