619 reineiere har samlet seg for søksmål mot staten

Stor interesse blant reineiere for søksmål mot staten etter vedtakene om tvangslakting.

Reinsdyr

Reintallet i Vest-Finnmark måtte ned med 18.000 dyr innen april i år. Resultatet av reintallsreduksjonen er ikke klart før til høsten.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Etter at landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) i fjor ga ordre om tvangsslakt av reinsdyr i Vest-Finnmark kom det store protester fra reindrifta.

Antall reinsdyr i Finnmark er altfor høyt og beitene på Finnmarksvidda er ikke gode nok, mener reindriftsmyndighetene.

Staten beordret at reintallet på nesten 96.000 dyr i Vest-Finnmark måtte ned med 18.000 dyr innen april i år.

Mens de aller fleste reineiere har holdt seg til reduksjonsplanene, har et mindretall hatt et høyere reintall enn det staten fastsatte. Enkelte reineiere ønsket derfor å gå til søksmål mot staten. Dette fordi det ikke ble tatt individuelle hensyn, og reineiere ble straffet som én gruppe.

– Brøt loven

Anja Jonassen

Advokat Anja Jonassen.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Det trengtes 100.000 kroner for å få på plass en egen stiftelse. Disse pengene er nå samlet inn. Navnet er Zorrostiftelsen, og hele 619 personer har bedt stiftelsen om hjelp.

Advokat Anja Jonassen er styreleder i Zorrostiftelsen. Hun mener staten brøt loven da enkelte reineiere ble pålagt tvangsslakting.

– Dette er vedtak som er fattet uten tanke på grensetvister, uavklarte beiteforhold og uavklarte rettigheter, sier hun.

For reineiere som ikke har redusert flokkene sine nok trues det nå med store bøter.

Johan Aslak Logje

Reineier Johan Aslak Logje mener reintallet er satt altfor lavt.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Tungt å slåss alene

Reineier Johan Aslak Logje er blant dem som har jobbet for en egen stiftelse.

– Det blir for tungt for enkeltpersoner å slåss mot staten. De vil garantert tape. Derfor fant vi ut at vi måtte være flere i lag, sier Logje.

Ifølge Logje er reintallet satt så lavt at enkelte presses ut av reindrifta. Han mener beitene tåler et mye høyere tall enn det staten har satt.

– Rein er som andre dyr, med rev, lemen og alt. Det går opp og ned. Man skal ikke tro at reintallet i dag gjelder om tre-fire år. Det varierer fra år til år, sier han.

NRL støtter søksmål

Per John Anti

NRL-nestleder Per John Anti.

Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK

Nestleder Per John Anti i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), som også jobber for reineierne, ser ikke på Zorrostiftelsen som en konkurrent – heller tvert imot. han viser til at NRL ikke har den juridiske kompetansen som trengs.

Stiftelsen jobber nå med å få inn nok penger til å kunne føre en rettssak mot staten.

Landbruks- og matdepartementet har ennå ikke svart på NRKs henvendelse på hvordan de ser på et eventuelt søksmål.