5000 liter diesel lekket ut fra oppdrettsanlegg

Politiet har trolig funnet årsaken til det store dieselutslippet fra et oppdrettsanlegg på Grytøya sør i Troms.

Oljesøl

OLJESØL: Her ligger dieselen fra oppdrettsanlegget i sjøen.

Foto: Harstad brann og redning

Politi og brannvesen har tirsdag vært på Grytøya etter at store mengder diesel har lekket ut fra et oppdrettsanlegg.

Leder for beredskap i Harstad brann og redning, Bjørn Samuelsen, sier utslippet ligger i fjæra og på sjøen. Det er et område i fjæra på omtrent én kilometer som er tilsølt.

Brannvesenet har lagt ut bark for å absorbere dieselen i fjæra.

– Barken skal ta til seg dieselen som er lekket ut i fjæra. Vi har også lagt ut absorberende lenser på sjøen som demmer inn dieselen og hindrer at den driver av gårde. Barken er ganske sikker, men utfordringa med dieselen er at den er ganske tyntflytende, sier Samuelsen.

Han sier at situasjonen har gått pent for seg og at det ikke er noe skade på området.

Oljesøl

I FJÆRA: Oljesølet ligger delvis på sjøen og delvis i fjæra.

Foto: Harstad Brann og Redning

Kommer fra fôrflåte

Anlegget på lokaliteten Dypingen tilhører Nordlaks og ligger i Kvernsundet mellom Grytøya og Bjarkøya.

Nordlaks opplyser at utslippet fra en fôrflåte ble oppdaget av selskapet mandag 13. juli

– Kystverket og lokalt brannvesen ble varslet om hendelsen, og sistnevnte leder nå operasjonen som også involverer våre mannskaper. Vinden har brakt utslippet i land over et strekk på om lag en kilometer rett i nærheten (øst, sørøst) av lokaliteten. Det jobbes nå for å samle opp utslippet med bruk av absorbenter, sier kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks i ei pressemelding.

Nordlaks er et stort lokalt eid havbrukskonsern med base på Stokmarknes i Nordland

Laster kart, vennligst vent...

Slange har sprukket

Kriminalteknikere og etterforskere har siden tirsdag formiddag jobbet på stedet med å finne årsaken til utslippet og for å avhøre de involverte.

Utslippet har kommet fra en tolv kubikk stor tank som ligger utenfor oppdrettsanlegget. Den brukes til å fylle avgiftsfri diesel til båtene som tilhører anlegget.

– Vi vet hva som har skjedd, men har ikke funnet ut hvorfor. En slange på pumpa mellom tanken og påfyllingsmotoren har sprukket, og det har lekket diesel ut i fjorden, sier Jørgen Ahlquist operasjonsleder i Troms politidistrikt.

– Det har lekket ut 5.000 liter diesel, hvorfor tok det så lang tid før dette ble oppdaget?

– Det har vi ikke svar på akkurat nå, sier Ahlquist.

Operasjonsleder Jørgen Ahlquist

AVSLUTTET: Operasjonsleder Jørgen Ahlquist sier de har hatt et godt samarbeid med Nordlaks på stedet.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Ifølge Ahlquist skyldes det enten teknisk eller menneskelig svikt. En teori er at noen har glemt pumpa mens den enda sto og gikk.

Politiet har avsluttet arbeidet på stedet. Saken blir etterforsket som et brudd på forurensningsloven.

– Nå blir det opprettet sak, også blir det opp til etterforskningen videre og juristene å finne ut hva som blir det strafferettslige resultatet, sier Ahlquist.

– Svært beklagelig

Martinussen opplyser at utslippet ikke lenger er synlig i vannoverflaten. Selskapet vurderer at det ikke er sannsynlig at utslippet kan drive videre eller påvirke andre lokaliteter i området.

– Det er svært beklagelig at det har lekt ut diesel fra vårt anlegg, og at dette har havnet i sjøen. I tillegg til å rydde opp jobber vi også med å få finne årsaken til at utslippet har skjedd, sier Martinussen.

Han sier videre at det er fisk i anlegget og på andre anlegg i området. Men vindretningen har vært slik at fisken i anlegget ikke skal ha blitt påvirket av dieselutslippet.

– Lokaliteten Dypingen er elektrifisert og det brukes normalt sett ikke diesel om bord i flåten. Det var likevel et lager om bord til drift av backupgeneratorer i tilfelle strømbrudd og for bruk om bord i våre båter i området, sier Martinussen.

Laster Twitter-innhold

– Alltid uheldig

Det er Kystverket som er ansvarlig myndighet for akutt forurensning i Norge.

Hilde Dolva, vaktleder for Kystverkets beredskapsvaktlag, forteller at de har varslet oppdrettsanlegg i området og Fiskeridirektoratet om utslippet.

– Det er klart at det alltid er uheldig med dieselutslipp særlig av hensyn til fisk og marine organismer. Diesel er jo i seg selv giftig, men det vil fortynnes i vannmassene, sier Dolva.

Graden av alvorlighet vil, ifølge Dolva, avhenge av hvor og når utslippet skjer.

– Hvis det blir fortynnet veldig raskt blir ikke konsekvensene så store. Et utslipp om våren, når man har fiskeegg og larver, er også mer dramatisk enn på andre årstider, sier Dolva.