Hopp til innhold

5000 i kø for brannkurs

5000 brannfolk står i kø for å få den opplæringen de har krav på. Det kan gå ut over beredskapen i Distrikts-Norge.

Brannvesen tilstades

Mange distriktskommuner har bare deltidsbrannkorps, nå må disse kurses innen slutten av 2012.

Foto: Jan Ivar Vik

5000 norske brannfolk står i kø for å få den opplæringen de har krav på.

I 2007 vedtok regjeringen at alle deltidsansatte brannmannskap i Norge skulle få mer utdanning innen utgangen av 2012.
Litt over et år før fristen tyder ingenting på at myndighetene vil klare det.

Hans Mikelborg

Rektor ved Norges Brannskole, Hans Mikelborg.

Foto: Norges Brannskole

– Slik vi ligger an i dag så vil vi aldri klare det. Vi utdanner 300–350 deltidsbrannkonstabler, og det er ikke mer enn det som skal til for å ta unna den vanlige rotasjonen med folk som slutter, sier Hans Mikelborg, direktør ved Norges brannskole.

Nye kompetansekrav

I 1995 ble det innført kompetansekrav til personell i heltidsbrannvesenet, og det var meningen at dette også skulle gjelde delstidbrannkonstabler.

Fordi det ikke fantes godt nok utdanningstilbud, ble ikke kravet om kompetanse for deltidsbrannkonstabler satt i kraft.

Behovet for mer utdanning kommer blant annet av at oppgavene til brannvesenet i distriktene har endret seg de siste årene, sier Mikelborg.

– De som tilhører disse deltidsbrannkorpsene vil ikke ha kompetansen som må til for å håndtere de oppgavene de står ovenfor, og enda viktigere; befolkningen vil ikke få det samme tilbuden med hensyn til beredskap som man har i større byer og tettsteder.

Les også: Frykter for dårlig brannberedskap ved kø

Les også: Vil ha bedre brannberedskap til sjøs

Rekker ikke fristen

Brannkorpsene og kommunene har fått frist til ut 2012 for å kurse brannkonstablene sine. Hverken Mikelborg eller Brannsjef i Vadsø, Ketil Eriksen tror det er mulig å utdanne deltidmannskapene innen fristen.

– Vi greier ikke å oppdatere alle mannskapene innen fristen, det er i alle fall sikkert. Det vil jo bety at folkene ikke får den kompetansen som kreves, sier Brannsjef i Vadsø, Ketil Eriksen.

I likhet med mange andre mindre kommuner i Norge baserer Vadsø sin brannberedskap på deltidsansatte, totalt er det rundt 8000 ansatte i deltidsbrannkorps i Norge.

Ann Christin Olsen-Haines

Avdelingssjef Ann Christin Olsen-Haines i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap.

Foto: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har det faglige ansvaret for brannberedskapen i Norge. Avdelingssjef Ann Christin Olsen-Haines, ser også at ikke vil være mulig å gi alle kurs før fristen.

– Vi har signalisert til departementet at vi har fått en utfordring ved at vi ikke har fått ekstra midler til å gjøre dette mulig ved Norges brannskole.

Få har meldt seg på

Vedtaket om høyere kompetansekrav ble gjort i 2007, det vil si at kommunene fikk 5 år på seg til å videreutdanne brannfolkene sine. I utgangspunktet skulle det være nok tid, men slik har det ikke blitt sier Olsen-Haines.

– I utgangspunktet ble 5 år ansett som tilstrekkelig, men det ble ikke tatt høyde for at mange kommuner ikke søkte seg inn på dette kurset for halvveis uti.

NRK har ikke lyktes i å få et intervju med justisdepartementet, men ifølge Olsen-Haines kan departementet på nyåret komme til å utsette fristen. Om ikke vil brannkonstablene få dispensasjon fra utdanningskravet.