Hopp til innhold

40.000 smålaks på rømmen på Senja

Fisken rømte da den skulle lastes over i en brønnbåt.

Akvafarm AS Bergsfjorden

Mange tusen fisk har rømt fra Akvafarm AS sitt settefiskanlegg i Bergsfjorden.

Foto: Linda Pedersen/NRK

Rundt 40.000 fisk rømte fra et settefiskanlegg i Bergsfjorden i Berg kommune i går.

Hendelsen skjedde ved anlegget til Akvafarm AS og oppsto i tilknytning til lasting av brønnbåt, melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Ernst Bolle, seksjonssjef i region nord, betegner rømmingen som stor.

– Som med alle rømninger som skjer fra både settefiskanlegg og oppdrettsanlegg er slike hendelser sterkt beklagelige. Det er ekstra problematisk når laksesmolt rømmer, sier han til NRK.

Bolle frykter at laksesmolten kan føre til genetisk forurensing av Bergsfjorden og områdene den kommer til.

– Det er den store problemstillingen rundt oppdrettsnæringa og rømming av fisk. Vi frykter at den rømte fisken vil blande seg med stedegne bestander og dermed ødelegger det genetiske materialet som er særegent for områdeneden kommer til.

Anlegget fisken har rømt fra er landbasert.

Oppdretterne lei seg

Fiskeridirektoratet meldte først at tallet på rømt fisk var på 10.000, men Geir Svendsen, driftsleder ved Akvafarm, korrigerte dette tallet til 40.000 torsdag ettermiddag. Han er svært lei seg for hendelsen.

– Dette er første gang laks har rømt fra oss på de 30 årene vi har drevet anlegget. Ikke bare fører det til et økonomisk tap for oss, det verste er at det også er med på å ødelegge ryktet til næringa, sier han.

Svendsen forteller at det til sammen var 116.000 småfisk i karet fisken ble flyttet over fra. Bunnen løsnet, og mye fisk kom seg altså unna. Den har en gjennomsnittsvekt på cirka 80 gram.

– Vi har gjort det vi kan for å begrense konsekvensene av hendelsen.

Ønsker ikke at fisken skal jaktes på

Fylkesmannen i Troms ønsker ikke at det skal fiskes etter den rømte smolten. Oppdretterne har imidlertid lov til å drive gjenfangstfiske i en sone på 500 meter rundt anlegget.

– Fylkesmannen fraråder også overvåkningsfiske i bekker og elver ved Bergsfjorden. Vitenskapelige undersøkelser i liknende saker har nemlig konkludert med at rømt smolt fjerner seg fra området med forholdsvis stor fart, og da i retning ut mot havet, skriver Fiskeridirektoratet på sine hjemmesider.

To ansatte i direktoratet reiste ut til anlegget i morges for å prøve å finne ut hvordan rømningen skjedde.

Fugler forsyner seg av rømt smolt

Fuglene ved settefiskanlegget får seg et festmåltid av rømt smolt.

Foto: Linda Pedersen/NRK

Villsmolten på vei ut til havet

Ifølge Bolle er det uheldig at smålaksen rømte på akkurat denne tida av året, ettersom villsmolt nå også er på vei ut fra elvene og til havet.

– Tidligere undersøkelser har vist at laksesmolt som har rømt fra fjorder forlater disse fjordområdene ganske kjapt. Men hvis de som overlever etter denne rømmingen kommer tilbake til Bergsfjorden som voksenfisk, og vandrer opp i elvene her, blir konsekvensene uheldige. Da kan det forekomme genetisk forurensing, sier han.

Bergsfjorden