34 millioner på helseperson

I Finnmark ble det brukt i underkant av 34 millioner kroner på innleie av helsepersonell i fjor. Det viser nye tall fra Norsk sykepleierforbund. Sør-Varanger kommune hadde høyest forbruk i fjor, på over 13 millioner. Rådmann Nina Bordi Øvergaard sier at dette skyldes flyktningstrømmen fra i høst, men også at de fra før av sliter med høyt sykefravær.